Databases databases-in-hebrew

book background
x

Databases databases-in-hebrew

LogoNameReviewdatabases_starts_with_hfilter
Israel Symbolהחקיקה בתכנון ובניה עדכונים לחקיקה בתכנון ובבניה. databases-hebrew
הקטלוג המאוחד לספריות ישראלחיפוש בכל קטלוגי הספריות האקדמיות בישראל במאגר אחד.databases-c databases-hebrew databases-t databases-u
חוקי מדינת ישראל מאגר זה מכיל מידע על חוקי  מדינת ישראלוכן גם תיקונים לחוקים שהתקבלו במהלך השנים. כמו כן ישנם פרוטוקולים של דיונים בוועדות הכנסת. databases-hebrew
kotar logoכותר : הספרייה המקוונת של ישראלגישה מלאה לספרים אלקטרוניים בעברית במגוון רחב של תחומים - מדעים, משפט, חברה, רוח ועודdatabases-hebrew
Open Uni LOGOלמדא לאקדמיהמיטב ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה – לסטודנטים ולסגל האקדמיdatabases-hebrew databases-l %d7%9c
magnesמאגנס - ספרים אלקטרוניים​גישה לספרים אלקטרוניים בעברית ובאנגלית במגוון תחומים - מדע וטכנולוגיה, מדעי החיים, מדעים מדוייקים, ספרי לימוד בכל הרמות, דת, אומנות, היסטוריה, כלכלה, ספרות ועוד. הגישה חופשית ומלאה למשתמשי הטכניון. databases-hebrew
Logo Szaldמאגרי המידע של מכון הנרייטה סאלדגישה מלאה למאגרי המידע של מכון הנרייטה סאלד - "פרסומים במדעי החברה והחינוך" ו- "כלי מחקר". מאגרים אלו משמשים לאיתור פרסומים בעברית ובאנגלית של חומרים ממדעי החברה והחינוך, מאמרים, ספרים, דוחו"ת, תיזות ועוד וכמו כן, שאלונים, מבחנים וסולמות מדידה, עם הפניות למקורות מהם נלקחו והקשרם.databases-hebrew %d7%94 %d7%9b %d7%a4
הספר הכחולמפרטי בינוי - המפרט הכללי לעבודות בנייה - הספר הכחולהמסמך הממשלתי הרשמי שמהווה סטנדרט להכנת כתבי כמויות ואומדן כהכנה למכרזי עבודות בנייה. databases-hebrew
מפתח חיפה למאמרים בעברית (IHP).​מכיל מאות אלפי הפניות לתקצירים וטקסטים מלאים לכתבי עת בעברית, דוחו"ת ועיתונות יומית. המאגר ממופתח לפי נושאים והוא רב תחומי בהגדרתו.databases-hebrew
מקרקעיןהמאגר מכיל מאמרים, פסקי דין – בנוסח מלא בלוויית תמצית, הנחיות והחלטות הרשויות שפורסמו בכל חוברות מקרקעין במשך השנים, וכן הוא כולל את כל החקיקה הרלוונטית לתחומי העיסוק של המאגר.databases-hebrew
נבו - המאגר המשפטי ישראלימאגר של יותר מארבעה מיליון פסקי דין והחלטות של בתי משפט בישראלdatabases-hebrew
עברית - ספרים דיגיטלייםאוסף גדול של ספרים דיגיטליים בשפה העברית, ישנים וחדשים, לקריאה באמצעות אפליקציה נוחה לשימוש. סטודנטים ועובדים בטכניון זכאים לקבלת קוד קופון להורדת ספר דיגיטלי ללא עלות אחת לשישים ימים. databases-e databases-hebrew databases-i %d7%a2
הקטלוג הלאומי לכתבי עת בישראלכאן ניתן לחפש אחר מצאי כתבי העת האלקטרוניים והמודפסים בכל הספריות האקדמיות בישראלdatabases-hebrew databases-u
רמב"י - רשימת מאמרים במדעי היהדות ​מאגר מידע שמכיל פרסומים בשפה העברית והאנגלית שעוסקים בתחום מדעי היהדות וארץ ישראל databases-hebrew
מכון_התקנים_הישראליתקנים ישראלייםלקבלת גישה למכון התקנים הישראלי יש לפעול על פי ההוראות : https://library.technion.ac.il/he/israeli-standards-instructions/databases-hebrew