Electrical engineering
x

ספריית הנדסת חשמל ומחשבים

מידע לשעת חירום – חרבות ברזל

אנו שואפים לשמר סביבת מחקר וסביבת למידה אשר יקדמו יצירתיות, יגבירו חדשנות ויובילו לפריחה מדעית. הספרייה אחראית להעשרת המשאבים המדעיים שלה לטובת משתמשיה בהווה ובעתיד. שירותי הספרייה ניתנים לחברי סגל, לעובדים ולסטודנטים מכלל הטכניון. הספרייה מספקת גישה למידע אקדמי, לספרות ​טכנית ולפרסומים מדעיים מרכזיים ותומכת בצרכי הלימוד ובצרכי המחקר האקדמיים. להעשרת חיי המשתמשים מחוץ לשגרת הלימודים והמחקר פיתחה הספרייה אגף ספרות יפה ואגף מדע פופולארי. הצוות המקצועי בספרייה ישמח לסייע בכל עזרה נדרשת.

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית הנדסת חשמל ומחשבים

שעות פתיחה

א'-ה' 08:30-21:45


בניין בלה מאייר, קרית הטכניון, חיפ​​ה.

Electrical Library Picture