כלי הערכה ביבליומטרית

Electrical engineering
x

כלי הערכה ביבליומטרית

ישנן מספר מטריקות מדעיות האחראיות על הערכת רמת האיכות והמהימנות. חישובים אלה מבוצעים הן ברמת כתבי העת, ומבוטאים באמצעות דירוג ה-Q, כש Q1 זה הגבוה והאיכותי ביותר, והן ברמת החוקר או החוקרת באמצעות ה h-index.

הערכה ביבליומטרית עבור כתבי העת:
המטריקות הנפוצות ביותר עבור כתבי העת הן:
 Journal Impact Factor (JCR), Scopus

עדיין, למרות כל כלי ההערכה, ישנם כתבי עת המתחזים למדעיים ונקראים כתבי עת טורפים! נורא קשה לזהות אותם ולכן חובה להיועץ ברשימה שלפניכם:

 Cabell’s Predatory Reports

מדדים הקשורים לרמת האיכות והחשיפה של פרסומי החוקר או החוקרת:

ה h-index הוא מדד המתייחס לחוקר/ת.

ניתן למצוא אותו גם ב: JCR –Web of Science וב Scopus

בנוסף לכלים הביבליומטריים שהוזכרו מעלה ושאינם כמובן מנוהלים ע”י החוקרים, חשוב שכל חוקר יפתח ויתחזק נכונה את פרופילו ב Google Scholar Profile וב ORCID .