גישה מחוץ לקמפוס

book background
x

גישה מחוץ לקמפוס

גישה מחוץ לקמפוס למשאבי הספרייה האלקטרוניים (כתבי עת, מאגרי מידע, ספרים, תזות ועוד) מתאפשרת לכלל קהיליית הטכניון (סגל וסטודנטים פעילים) באמצעות הזדהות אחידה – המייל הטכניוני והסיסמא למייל זה.

ניתן להשתמש במאגר גוגל סקולר וליהנות מחיבור ישיר למקורות הזמינים ע”י הטכניון. השתמשו בקישור המיוחד של גוגל סקולר, הזדהות מול המערכת ותיהנו מזמינות מלאה של החומרים במאגר, כאילו הייתם בקמפוס. הקישור זמין גם בדף הבית של פורטל הספריות.