עדכון פרטים אישיים

book background
x

עדכון פרטים אישיים

על מנת ליהנות מכלל השירותים המוצעים ע”י הטכניון, על כל עובד או סטודנט לוודא כי כל הפרטים האישיים הנדרשים במערכת הניהול הטכניונית נכונים ומלאים.

בכל הקשור לספריות, אי השלמת הפרטים מונעת שירותים חשובים כגון פתיחת כרטיס קורא, השאלת ספרים וציוד נלווה.

השלמת הפרטים החסרים מתבצעת בקלות ובאופן עצמי דרך אחד הקישורים הבאים, ע”פ הסטטוס האקדמי שלכם. הנתונים יתעדכנו במערכת הניהול של הספרייה תוך 24 שעות.

עובדי הטכניון (גישה מתאפשרת מתוך הקמפוס או באמצעות חיבור VPN)

סטודנטים לתואר ראשון – חובה לעדכן את מספר הטלפון הנייד!

סטודנטים לתארים מתקדמים