שירותי השאלה במערך ספריות הטכניון

book background
x

שירותי השאלה במערך ספריות הטכניון

כללי

 • קהיליית הטכניון זכאית לשאול ספרים ועזרים מכל מערך ספריות הטכניון.
 • סטודנט שזה עתה נרשם ללימודים עדיין אינו פעיל במערכות. רק בסמוך לפתיחת הסמסטר, כרטיסי הקורא נפתחים באופן אוטומטי ומתאפשרת שאילת פריטים.
 • בפורטל הספריות ניתן לאתר את כל הפריטים הקיימים בטכניון, לבדוק את מיקומם ואת תקופת השאלתם.
 • השאלת פריטים מתבצעת בהצגת תעודה מזהה.
 • מידע אודות פריטים מושאלים ומוזמנים מופיע בכרטיס הקורא בפורטל הספריות (הזדהות טכניונית).
 • הארכת תקופת ההשאלה לפריטים מושאלים מתבצעת באופן אוטומטי עד מקסימום שנתיים, כל עוד אין הזמנות.
 • מילואים: יש להציג זימון בעת שאילת פריטים בטרם היציאה למילואים. במידה שלא מתאפשר, יש להציג את האישור בסיום המילואים.
 • האחריות להחזרת פריטים במועד היא של הקורא!

 • התראה להחזרת פריט מוזמן נשלחת לכתובת הדואר האלקטרוני של הקורא.

 • מומלץ להחזיר פריטים לספרייה ממנה נשאלו.

 • כשהספרייה סגורה ניתן להחזיר פריטים לתיבת ההחזרה. פריטים אלה יזוכו למחרת.

 • פריטים שלא הוחזרו בזמן לא יקבלו הארכה.

 • החזרת פריט באיחור גורמת לחסימת השאלות והארכות בהתאם לתקופת האיחור.

 • סטודנט לתואר ראשון וסטודנט לתארים מתקדמים אשר מאחר בהחזרת פריטים ייחסם במזכירות לימודי הסמכה / מוסמכים מקבלת שירותים נוספים עד להחזרתם.

 • מחלה: במידה שפריטים לא הוחזרו בעקבות מחלה, יש להציג אישור מחלה בעת החזרת הפריטים.

 • פריט מושאל נמצא באחריותו המלאה של הקורא: חובה לשמור על שלמות הפריט ולהימנע מלגרום לו כל נזק. חל איסור מוחלט על רישום הערות וסימון על גבי פריטי הספריות.

 • קורא המאבד פריט או שגרם לו נזק, יודיע על כך לספרייה ממנה נשאל הפריט לשם הסדרת התשלום.

 • הקורא יידרש לשלם את עלות רכישת הפריט כולל דמי טיפול.  במידה שיביא הקורא פריט חלופי (זהה ובמצב מצוין) תישקל קבלתו על ידי צוות הספרייה.

 • הזמנת פריט מתבצעת בפורטל ספריות הטכניון או באפליקציית הטכניון.

 • אין אפשרות להזמין פריט לתאריך מסוים.

 • קורא אינו יכול להזמין עותק נוסף של ספר המושאל על ידו.

 • הקורא מקבל הודעה בדואר אלקטרוני שהספר ממתין לו בספרייה בה הוזמן הפריט.

 • הפריט ממתין לקורא במשך 3 ימים.

 • קורא שהזמין פריט ואינו זקוק לו עוד מתבקש לבטל את ההזמנה, כדי לשחרר אותו לקורא אחר.

 • אפשרויות לביטול הזמנה:

  • במידה שהפריט טרם התקבל, ניתן לבטל את ההזמנה בכרטיס הקורא בפורטל הספריות.

  • יצירת קשר עם הספרייה בה הוזמן הספר באמצעות טלפון, דוא”ל או הגעה לספרייה.

היצע המילונים מוגבל ועל כן מומלץ להיעזר מראש באוסף המכיל מידע על כל הפריטים וזמינותם.

מילונים מקוונים ניתן למצוא בקישור.

שירותי מחלקת השאלה בספרייה המרכזית

ניתן ליצור קשר בדואר אלקטרוני: cir@technion.ac.il, בטלפון: 04-8292504/2521.

קהיליית הטכניון

 • גישה למחשבים הציבוריים בספרייה המרכזית מותנית בהזדהות טכניונית.
 • לגישה למחשבים הציבוריים בספריות הפקולטות – יש לפנות לספרייה הרלוונטית לבירור תנאי השימוש.

אורחים

 • גישה למחשבים הציבוריים בספרייה המרכזית מותנית בהזדהות טכניונית.
 • אורחים ללא הזדהות טכניונית יוכלו לקבל פרטי הזדהות למשתמש יומי.
 • מכסת המשתמשים היומיים משתנה ומוגבלת.
 • משתמש יומי תקף ליום אחד בלבד.
 • אורח המעוניין בקבלת פרטי הזדהות למשתמש יומי יפנה לדלפק ההשאלה.
 • לגישה למחשבים הציבוריים בספריות הפקולטות – יש לפנות לספרייה הרלוונטית לבירור תנאי השימוש.

מטענים לטלפונים ניידים, מחשבונים, ערכות ללוח מחיק ואוזניות ניתנים בהשאלה לאותו יום עד חצי שעה לפני סגירת הספרייה.

במהלך סגירת התואר, יש לפתוח קריאה במוקד התמיכה של הטכניון או לפנות לדלפק ההשאלה בדואר אלקטרוני: cir@technion.ac.il או בטלפון: 04-8292504/2521. האישור יועבר אוטומטית למדור מסיימים.

חברי סגל, סטודנטים לתארים מתקדמים וסגל מנהלי רשאים לקבל כתב ערבות לספריות אקדמיות בארץ הקשורות בהסכמי ערבות הדדית עם ספריות הטכניון. הערבות מאפשרת קבלת שירותי ספרייה בהתאם לנהלים הנהוגים באותה ספרייה. לקבלת כתב ערבות יש לפנות לדלפק ההשאלה בדואר אלקטרוני:cir@technion.ac.il  או בטלפון: 04-8292504/2521.

השימוש בספרייה הדיגיטלית מצריך פרטי הזדהות טכניוניים בלבד (דוא”ל וסיסמא) ואינו מותנה בפתיחת כרטיס קורא המיועד לשאילת ספרים בפורמט נייר בלבד.

סטודנטים ללימודי צבירה ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון רשאים לשאול 5 ספרים בו זמנית מכל ספריות הטכניון לאחר הפקדת דמי פיקדון בסך 400 ₪ בגזברות המדור ללימודי חוץ. הטופס המתקבל במעמד התשלום מהווה אסמכתא לרישום בספרייה ויש להעבירו למחלקת השאלה בספרייה המרכזית (אפשר סרוק בדוא”ל) ולצרף את פרטי ההתקשרות הבאים:

שם פרטי

שם משפחה

מס. ת.ז.

כתובת

מס. טלפון נייד

דוא”ל

כרטיס הקורא בתוקף לשנה מיום פתיחתו.

לספריות הטכניון שמורה הזכות להחליט לגבי סוג החומר המושאל.

קורא פרטי זכאי לשאילת ספרים בפורמט נייר בלבד ואין לו זכאות לשימוש בספרייה הדיגיטלית עקב מגבלת זכויות יוצרים.

כל אדם המעוניין להירשם כקורא פרטי רשאי לשאול 5 ספרים בו זמנית מכל ספריות הטכניון לאחר הסדרת תשלום בגובה 200 ₪. יש לשלוח דוא”ל למחלקת השאלה בספרייה המרכזית המבקש לפתוח כרטיס קורא פרטי בציון הפרטים הבאים:

שם פרטי

שם משפחה

מס. ת.ז.

כתובת

מס. טלפון נייד

דוא”ל

אופן התשלום המועדף (מהאפשרויות להלן)

אפשרויות תשלום:

 • העברה בנקאית: לפרטים יש לפנות למחלקת השאלה בספרייה המרכזית, 04-8292504/2521.
 • קבלת טופס הפנייה לתשלום מדלפק ההשאלה בספרייה המרכזית. ניתן לשלם במזומן או בהמחאה בקופת הטכניון (בניין הסנט, קומה ג’). ההמחאות “לפקודת הטכניון” ולא לפקודת הספרייה. בימים ראשון-חמישי לאחר השעה 15:15 ניתן להשאיר המחאה לפקודת הטכניון או מזומן בדלפק ההשאלה. ההפקדה בקופה תתבצע למחרת. הקבלה תישלח לקורא או תישמר עבורו בדלפק ההשאלה לאיסוף עצמי.

כרטיס הקורא בתוקף לשנה מיום פתיחתו.

לספריות הטכניון שמורה הזכות להחליט לגבי סוג החומר המושאל.

לקורא פרטי אין גישה עצמאית לתיק הקורא בפורטל הספריות. לביצוע הזמנות ולמידע על השאלות יש ליצור קשר עם מחלקת השאלה בספרייה המרכזית, 04-8292504/2521.

הזמנת ספרים מקטלוג ספריות הטכניון: שלב-אחרי-שלב

לסרטונים בנושאים נוספים, אנו מזמינים אתכם לעקוב אחר העדכונים בערוץ ה – Youtube של ספריות הטכניון

שינוי גודל גופנים
ניגודיות