שירותי השאלה במערך ספריות הטכניון

book background
x

שירותי השאלה במערך ספריות הטכניון

כללי

 • קהיליית הטכניון זכאית לשאול ספרים ועזרים מכל מערך ספריות הטכניון.
 • סטודנט שזה עתה נרשם ללימודים עדיין אינו פעיל במערכות. רק בסמוך לפתיחת הסמסטר, כרטיסי הקורא נפתחים באופן אוטומטי ומתאפשרת שאילת פריטים.
 • בפורטל הספריות ניתן לאתר את כל הפריטים הקיימים בטכניון, לבדוק את מיקומם ואת תקופת השאלתם.
 • השאלת פריטים מתבצעת בהצגת תעודה מזהה.
 • מידע אודות פריטים מושאלים ומוזמנים מופיע בכרטיס הקורא בפורטל הספריות (הזדהות טכניונית).
 • הארכת תקופת ההשאלה לפריטים מושאלים מתבצעת באופן אוטומטי עד מקסימום שנתיים, כל עוד אין הזמנות.
 • מילואים: יש להציג זימון בעת שאילת פריטים בטרם היציאה למילואים. במידה שלא מתאפשר, יש להציג את האישור בסיום המילואים.
 
 
 
 • האחריות להחזרת פריטים במועד היא של הקורא!

 • התראה להחזרת פריט מוזמן נשלחת לכתובת הדואר האלקטרוני של הקורא.

 • מומלץ להחזיר פריטים לספרייה ממנה נשאלו.

 • כשהספרייה סגורה ניתן להחזיר פריטים לתיבת ההחזרה. פריטים אלה יזוכו למחרת.

 • פריטים שלא הוחזרו בזמן לא יקבלו הארכה.

 • החזרת פריט באיחור גורמת לחסימת השאלות והארכות בהתאם לתקופת האיחור.

 • סטודנט לתואר ראשון וסטודנט לתארים מתקדמים אשר מאחר בהחזרת פריטים ייחסם במזכירות לימודי הסמכה / מוסמכים מקבלת שירותים נוספים עד להחזרתם.

 • מחלה: במידה שפריטים לא הוחזרו בעקבות מחלה, יש להציג אישור מחלה בעת החזרת הפריטים.

 • פריט מושאל נמצא באחריותו המלאה של הקורא: חובה לשמור על שלמות הפריט ולהימנע מלגרום לו כל נזק. חל איסור מוחלט על רישום הערות וסימון על גבי פריטי הספריות
 • קורא המאבד פריט או שגרם לו נזק, יודיע על כך לספרייה ממנה נשאל הפריט לשם הסדרת פיצוי
 • במידה שיביא הקורא פריט חלופי (זהה ובמצב מצוין) תישקל קבלתו על ידי צוות הספרייה. במידה שלא, הקורא יידרש לשלם את עלות רכישת הפריט כולל דמי טיפול
 • אופן התשלום – העברה בנקאית בלבד:
  • שם המוטב – הטכניון
  • בנק – לאומי
  • סניף – 887
  • חשבון – 25270000
  • לציין בהערות: עבור ספר אבוד / ניזוק מספריית X (הספרייה הרלוונטית)
 • לאחר ביצוע תשלום, יש לשלוח צילום מסך של אישור התשלום הכולל מספר אסמכתא, למחלקת השאלה בספרייה המרכזית בדואר אלקטרוני: cir@technion.ac.il
 • הזמנת פריט מתבצעת בפורטל ספריות הטכניון או באפליקציית הטכניון.

 • אין אפשרות להזמין פריט לתאריך מסוים.

 • קורא אינו יכול להזמין עותק נוסף של ספר המושאל על ידו.

 • הקורא מקבל הודעה בדואר אלקטרוני שהספר ממתין לו בספרייה בה הוזמן הפריט.

 • הפריט ממתין לקורא במשך 3 ימים.

 • קורא שהזמין פריט ואינו זקוק לו עוד מתבקש לבטל את ההזמנה, כדי לשחרר אותו לקורא אחר.

 • אפשרויות לביטול הזמנה:

  • במידה שהפריט טרם התקבל, ניתן לבטל את ההזמנה בכרטיס הקורא בפורטל הספריות.

  • יצירת קשר עם הספרייה בה הוזמן הספר באמצעות טלפון, דוא”ל או הגעה לספרייה.

היצע המילונים מוגבל ועל כן מומלץ להיעזר מראש באוסף המכיל מידע על כל הפריטים וזמינותם.

מילונים מקוונים ניתן למצוא בקישור.

שירותי מחלקת השאלה בספרייה המרכזית

ניתן ליצור קשר בדואר אלקטרוני: cir@technion.ac.il, בטלפון: 073-3782504/2521.

קהיליית הטכניון

 • גישה למחשבים הציבוריים בספרייה המרכזית מותנית בהזדהות טכניונית.
 • לגישה למחשבים הציבוריים בספריות הפקולטות – יש לפנות לספרייה הרלוונטית לבירור תנאי השימוש.

אורחים

 • גישה למחשבים הציבוריים בספרייה המרכזית מותנית בהזדהות טכניונית.
 • אורחים ללא הזדהות טכניונית יוכלו לקבל פרטי הזדהות למשתמש יומי.
 • מכסת המשתמשים היומיים משתנה ומוגבלת.
 • משתמש יומי תקף ליום אחד בלבד.
 • אורח המעוניין בקבלת פרטי הזדהות למשתמש יומי יפנה לדלפק ההשאלה.
 • לגישה למחשבים הציבוריים בספריות הפקולטות – יש לפנות לספרייה הרלוונטית לבירור תנאי השימוש.

מטענים לטלפונים ניידים, מחשבונים, ערכות ללוח מחיק ואוזניות ניתנים בהשאלה לאותו יום עד חצי שעה לפני סגירת הספרייה.

יש לפתוח קריאה במערכת הקריאות – Helpdesk [ספרייה —- שירותים נוספים — אישורי אי חובות לסטודנטים לתארים מתקדמים]

או לפנות לדלפק ההשאלה בדוא”ל: cir@technion.ac.il

האישור יועבר אוטומטית למדור מסיימים (אין צורך בקבלת עותק רשמי).

בסיום התהליך תישלח תשובה דרך מערכת הקריאות.

חברי סגל, סטודנטים לתארים מתקדמים וסגל מנהלי רשאים לקבל כתב ערבות לספריות אקדמיות בארץ הקשורות בהסכמי ערבות הדדית עם ספריות הטכניון. הערבות מאפשרת קבלת שירותי ספרייה בהתאם לנהלים הנהוגים באותה ספרייה. לקבלת כתב ערבות יש לפנות לדלפק ההשאלה בדואר אלקטרוני:cir@technion.ac.il  או בטלפון: 073-3782504/2521.

 
 
 

השימוש בספרייה הדיגיטלית מצריך פרטי הזדהות טכניוניים בלבד (דוא”ל וסיסמא) ואינו מותנה בפתיחת כרטיס קורא המיועד לשאילת ספרים בפורמט נייר בלבד.

סטודנטים ללימודי צבירה ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון רשאים לשאול 5 ספרים בו זמנית מכל ספריות הטכניון לאחר הפקדת דמי פיקדון בסך 400 ₪ בגזברות המדור ללימודי חוץ.

הטופס המתקבל במעמד התשלום מהווה אסמכתא לרישום בספרייה ויש להעבירו למחלקת השאלה בספרייה המרכזית בדואר אלקטרוני: cir@technion.ac.il ולצרף את פרטי ההתקשרות הבאים:

שם פרטי

שם משפחה

מס. ת.ז.

כתובת

מס. טלפון נייד

דוא”ל

כרטיס הקורא בתוקף לשנה מיום פתיחתו.

לספריות הטכניון שמורה הזכות להחליט לגבי סוג החומר המושאל.

 
 
 

כל אדם המעוניין להירשם כקורא פרטי (כולל בוגר טכניון) רשאי לשאול 5 ספרים בו זמנית מכל ספריות הטכניון.

קורא פרטי זכאי לשאילת ספרים בפורמט נייר בלבד ואין לו זכאות לשימוש בספרייה הדיגיטלית עקב מגבלת זכויות יוצרים.

תנאי שימוש:

 • כרטיס הקורא בתוקף לשנה מיום פתיחתו
 • לספריות הטכניון שמורה הזכות להחליט לגבי סוג החומר המושאל
 • עלות שנתית: 200 ₪
 • אופן התשלום – העברה בנקאית בלבד:
  • שם המוטב – הטכניון
  • בנק – לאומי
  • סניף – 887
  • חשבון – 25270000
 • לאחר ביצוע תשלום, יש לשלוח דוא”ל למחלקת השאלה בספרייה המרכזית – cir@technion.ac.il:
  • נושא הדוא”ל: בקשה לפתיחת כרטיס קורא פרטי + שם המבקש
  • תוכן הדוא”ל: יש לצרף אישור תשלום הכולל מספר אסמכתא (אפשרי צילום מסך) ובנוסף, לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס. ת.ז., כתובת, מס. טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני
 • לקורא פרטי אין גישה עצמאית לתיק הקורא בפורטל הספריות. לביצוע הזמנות ולמידע על השאלות יש ליצור קשר עם מחלקת השאלה בספרייה המרכזית בדואר אלקטרוני: cir@technion.ac.il או בטלפון 073-3782504/2521

הזמנת ספרים מקטלוג ספריות הטכניון: שלב-אחרי-שלב

לסרטונים בנושאים נוספים, אנו מזמינים אתכם לעקוב אחר העדכונים בערוץ ה – Youtube של ספריות הטכניון