שירותי השאלה במערך ספריות הטכניון

book background

שירותי השאלה במערך ספריות הטכניון

כללי

 • קהיליית הטכניון זכאית לשאול ספרים ועזרים מכל מערך ספריות הטכניון.
 • בפורטל הספריות ניתן לאתר את כל הפריטים הקיימים בטכניון, לבדוק את מיקומם ואת תקופת השאלתם.
 • השאלת פריטים מתבצעת בהצגת תעודה מזהה.
 • מידע אודות פריטים מושאלים ומוזמנים מופיע בכרטיס הקורא בפורטל הספריות (הזדהות טכניונית).
 • הארכת תקופת ההשאלה לפריטים מושאלים מתבצעת באופן אוטומטי עד מקסימום שנתיים, כל עוד אין הזמנות.
  • שירות לחברי סגל בלבד: בקשה להארכת תוקף ההשאלה בתום שנתיים באמצעות אפליקציית סריקת ברקודים (נכון להיום האפליקציה פעילה רק למי שכבר הוריד אותה בעבר ובקרוב תעודכן לכולם).
 • מילואים: יש להציג זימון בעת שאילת פריטים בטרם היציאה למילואים. במידה ולא מתאפשר, יש להציג את האישור בסיום המילואים.
 • האחריות להחזרת פריטים במועד היא של הקורא!

 • התראה להחזרת פריט מוזמן נשלחת לכתובת הדואר האלקטרוני של הקורא.

 • מומלץ להחזיר פריטים לספרייה ממנה נשאלו.

 • כשהספרייה סגורה ניתן להחזיר פריטים לתיבת ההחזרה. פריטים אלה יזוכו למחרת.

 • פריטים שלא הוחזרו בזמן לא יקבלו הארכה.

 • החזרת פריט באיחור גורמת לחסימת השאלות והארכות בהתאם לתקופת האיחור.

 • סטודנט לתואר ראשון וסטודנט לתארים מתקדמים אשר מאחר בהחזרת פריטים ייחסם במזכירות לימודי הסמכה / מוסמכים מקבלת שירותים נוספים עד להחזרתם.

 • מחלה: במידה ופריטים לא הוחזרו בעקבות מחלה, יש להציג אישור מחלה בעת החזרת הפריטים.

 • פריט מושאל נמצא באחריותו המלאה של הקורא: חובה לשמור על שלמות הפריט ולהימנע מלגרום לו כל נזק. חל איסור מוחלט על רישום הערות וסימון על גבי פריטי הספריות.

 • קורא המאבד פריט או שגרם לו נזק, יודיע על כך לספרייה ממנה נשאל הפריט לשם הסדרת התשלום.

 • הקורא יידרש לשלם את עלות רכישת הפריט כולל דמי טיפול.  במידה ויביא הקורא פריט חלופי (זהה ובמצב מצוין) תישקל קבלתו על ידי צוות הספרייה.

 • הזמנת פריט מתבצעת בפורטל ספריות הטכניון או באפליקציית הטכניון.

 • אין אפשרות להזמין פריט לתאריך מסוים.

 • קורא אינו יכול להזמין עותק נוסף של ספר המושאל על ידו.

 • הקורא מקבל הודעה בדואר אלקטרוני שהספר ממתין לו בספרייה בה הוזמן הפריט.

 • הפריט ממתין לקורא במשך 3 ימים.

 • קורא שהזמין פריט ואינו זקוק לו עוד מתבקש לבטל את ההזמנה, כדי לשחרר אותו לקורא אחר.

 • אפשרויות לביטול הזמנה :

  • במידה והפריט טרם התקבל, ניתן לבטל את ההזמנה בכרטיס הקורא בפורטל הספריות.

  • יצירת קשר עם הספרייה בה הוזמן הספר באמצעות טלפון, דוא”ל או הגעה לספרייה.

היצע המילונים מוגבל ועל כן מומלץ להיעזר מראש באוסף המכיל מידע על כל הפריטים וזמינותם.

שירותי מחלקת השאלה בספרייה המרכזית

ניתן ליצור קשר בדואר אלקטרוני: cir@technion.ac.il, בטלפון: 04-8292504/2521.

מחשבים ניידים, מטענים לטלפונים ניידים, מחשבונים, ערכות ללוח מחיק ואוזניות ניתנים בהשאלה לאותו יום עד חצי שעה לפני סגירת הספרייה.

במהלך סגירת התואר, יש לפתוח קריאה במוקד התמיכה של הטכניון או לפנות לדלפק ההשאלה בדואר אלקטרוני: cir@technion.ac.il או בטלפון: 04-8292504/2521. האישור יועבר אוטומטית למדור מסיימים.

חברי סגל, סטודנטים לתארים מתקדמים וסגל מנהלי רשאים לקבל כתב ערבות לספריות אקדמיות בארץ הקשורות בהסכמי ערבות הדדית עם ספריות הטכניון. הערבות מאפשרת קבלת שירותי ספרייה בהתאם לנהלים הנהוגים באותה ספרייה. לקבלת כתב ערבות יש לפנות לדלפק ההשאלה בדואר אלקטרוני:cir@technion.ac.il  או בטלפון: 04-8292504/2521.

קורא חוץ זכאי לשאילת פריטים בלבד ואין לו זכאות לשימוש שוטף בספרייה האלקטרונית של ספריות הטכניון עקב מגבלת זכויות יוצרים. לספריות הטכניון שמורה הזכות להחליט לגבי סוג החומר המושאל לקוראי חוץ.

 • סטודנטים ללימודי צבירה ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון: רשאים לשאול 5 פריטים בו זמנית מכל ספריות הטכניון לאחר הפקדת דמי פיקדון בסך 400 ₪ בגזברות המדור ללימודי חוץ. הטופס המתקבל במעמד התשלום מהווה אסמכתא לרישום בספרייה. כרטיס הקורא בתוקף לשנה מיום פתיחתו.
 • כל אדם המעוניין להירשם כקורא חוץ פרטי: רשאי לשאול 5 פריטים בו זמנית מכל ספריות הטכניון לאחר הסדרת תשלום בגובה 200 ₪ בקופת הטכניון (בניין הסנט, קומה ג’). יש לקבל בדלפק ההשאלה בספרייה המרכזית טופס הפנייה לתשלום. ניתן לשלם במזומן או בהמחאה. ההמחאות “לפקודת הטכניון” ולא לפקודת הספרייה. בימים ראשון-חמישי לאחר השעה 15:15 ניתן להשאיר המחאה לפקודת הטכניון או כסף מזומן בדלפק ההשאלה. ההפקדה בקופה תתבצע למחרת. הקבלה תישלח לקורא או תישמר עבורו בדלפק ההשאלה לאיסוף עצמי. ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית: לפרטים יש לפנות למחלקת השאלה בספרייה המרכזית, 04-8292504/2521.
  כרטיס הקורא בתוקף לשנה מיום פתיחתו.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות