Physics

ספריית פיזיקה

“הדבר היח​ידי שמדען מו​כרח לדעת זה מיקומה של הספרייה הקרובה.”

אלב​רט איינשטיין​

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית פיזיקה

שעות פתיחה
כרגע הספרייה סגורה לקהל
ניתן להחזיר ספרים לכל הספריות בתיבת החזרת הספרים מחוץ לספרייה.


בניין פיזיקה, קרית הטכניון, חיפה.

Physi​cs Library Picture
שינוי גודל גופנים
ניגודיות