הגשת תזה

Physics
x

הגשת תזה

  1. קבלת אישור הגשת התזה מהספרייה מותנה בהשלמת השלבים הבאים:
  • החזרת כל הספרים ששאלתם מספריות הטכניון.
  • יש למלא טופס הפקדה, ולהחתימו. שימו לב, ומלאו את כל השדות הנדרשים בקובץ. 
  • יש למלא טופס טיולים פקולטי מקוון. את טופס ההפקדה הסרוק, קובץ התזה המלא ונספחים (במידה ויש) מצרפים בטופס המקוון.

לשאלות: physlib@technion.ac.il

ראו פרטים נוספים והנחיות לאחר הבחינה באתר בית הספר לתארים מתקדמים