Biomedical engineering
x

הנדסה ביו-רפואית- שירותי מידענות מתקדמים

מידע – חרבות ברזל

הספרים הועברו לספרייה המרכזית.
לרשותכם בפקולטה מגוון שירותי מידענות מותאמים לתחומי הלימוד והמחקר שלכם:

  1. סיוע בחיפוש מידע אקדמי, מדעי, מחקרי שוק ופטנטים
  2. סיוע בהשאלה בין-ספרייתית (השגת מאמרים וספרים שאינם זמינים בטכניון)
  3. למשתלמים: הפקדת תזות
  4. לחברי סגל: רכש ספרות מדעית וספרי לימוד
  5. הדרכות אישיות וקבוצתיות לשיפור מיומנויות המידע וניהול הידע
המסע שלך מתחיל כאן

הנדסה ביו-רפואית- שירותי מידענות מתקדמים

שעות פתיחה
שירותי הספרייה ניתנים באמצעות דוא"ל/ טלפון/ Zoom


בניין הנדסה ביו-רפואית- חדר 328​​​​, קרית הטכניון, חיפ​​ה.

Central Library students