Aerospace
x

ספריית הנדסת אוירונוטיקה וחלל

​​​​הספרייה בימינו ח​דלה להיות מקום פשוט לאחסון והשאלת ספרים.
הספרייה הפכה להיות מרכז מידע, מרחב למידה, סביבה מודרנית לתמיכה וקידום מחקר והוראה.

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית הנדסת אוירונוטיקה וחלל

שעות פתיחה
ב' 17:00-20:00
ד' 17:00-20:00


בניין פרייר​​, קרית הטכניון, חיפה.

Aerospace Library Picture