Computer sciences

ספריית מדעי המחשב

הלמידה בספריית מדעי המחשב מתאפשרת לסטודנטים של הפקולטה למדעי המחשב בלבד.
חלל הספרייה מתאים ל 50 שוהים בלבד.
יש אפשרות להזמין חדרי קבוצות ושולחנות ממוספרים במערכת BookMe.

בספרייה מרחב למידה מעוצב וחדשני המציע מגוון אפשרויות ללמידה יחידנית ובקבוצות, תקשורת קווית ואלחוטית ויחס אוהד למשתמשים.

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית מדעי המחשב

שעות פתיחה
א' – ה' 08:30-18:45
שירותי דלפק עד שעה 15:20


בניין טאוב, קרית הטכניון, חיפ​​ה.

Computer Science Library Picture
שינוי גודל גופנים
ניגודיות