Computer sciences
x

ספריית מדעי המחשב

מה-1 ביולי 2023 לא יושאלו עוד ספרי קריאה בספריית במדעי המחשב!

הלמידה בספריית מדעי המחשב מתאפשרת לסטודנטים של הפקולטה למדעי המחשב בלבד.
חלל הספרייה מתאים ל 50 שוהים בלבד.
יש אפשרות להזמין חדרי קבוצות ושולחנות ממוספרים במערכת BookMe.

בספרייה מרחב למידה מעוצב וחדשני המציע מגוון אפשרויות ללמידה יחידנית ובקבוצות, תקשורת קווית ואלחוטית ויחס אוהד למשתמשים.

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית מדעי המחשב

שעות פתיחה
א' – ה' 08:30-18:45
שירותי דלפק עד שעה 15:20


בניין טאוב, קרית הטכניון, חיפ​​ה.

Computer Science Library Picture