Computer sciences

ספריית מדעי המחשב

מרחב למידה מעוצב וחדשני המציע מגוון אפשרויות ללמידה יחידנית ובקבוצות, תקשורת קווית ואלחוטית ויחס אוהד למשתמשים.

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית מדעי המחשב

שעות פתיחה
בחינות בזום תתקיימנה בספריית מדעי המחשב.
החל מ 6.7.20 ועד הודעה חדשה הספרייה סגורה לקהל.


בניין טאוב, קרית הטכניון, חיפ​​ה.

Computer Science Library Picture
שינוי גודל גופנים
ניגודיות