מחלקת רכש ספרים בספרייה המרכזית

book background
x

מחלקת רכש ספרים בספרייה המרכזית

אודות מחלקת רכש ספרים

מחלקת רכש ספרים בספרייה המרכזית מזמינה ספרים מודפסים עבור חוקרים, עבור ספריות פקולטיות ועבור יחידות או פקולטות ללא ספריות.

ספרים אלקטרוניים נרכשים רק כאשר מתאפשרת גישה באמצעות IP והם נגישים דרך הספרייה הדיגיטלית בלבד עם הזדהות טכניונית.

הזמנות ספרים מודפסים ואלקטרוניים

 • הזמנות מתקבלות למחלקת רכש ממידעני הפקולטות במערכת ALMA או מנציגי יחידות ללא ספריות בטופס ייעודי
 • הזמנות צריכות לכלול פרטים ביבליוגרפיים מדויקים (שם הספר, שם המחבר, שנה, מספר ISBN, מהדורה, סוג כריכה), קישור, מחיר משוער, מספר תקציב, מספר עותקים והערות מיוחדות (למשל בקשה לרכישת עותק משומש במצב טוב)
 • פורמט ההזמנה תמיד Print Book – One Time
 • במידה שמבקשים ממחלקת רכש מחיר משוער להזמנה, חשוב לזכור שמדובר בשריון תקציבי בלבד ולא בהצעת מחיר
 • מחלקת רכש מבצעת השוואת מחירים בין ספקים שונים בארץ ובחו”ל ונלקחות בחישוב עלויות משלוח ועלויות מיסים
 • אי אפשר לדעת מראש אם חבילות יעצרו במכס ואם נדרש לשלם עבור שחרורן ולכן השריון חייב להיות מראש גבוה
 • חשוב תמיד לשריין לכל הפחות 30% יותר מעלות הספר על מנת למנוע עיכובים בתפעול ההזמנה
 • הזמנות יחויבו אך ורק בסך העלויות הסופיות בפועל ולא בסך השריון
 • לכל הזמנה נדרש מספר תקציב לחיוב ואישור תקציבי
 • תפעול ההזמנה תלוי בסוג התקציב
 • בקשות לבדיקת אפשרות לרכישת ספרים אלקטרוניים נשלחות בדוא”ל לאחראית התקשרויות, רכש ומשאבים אלקטרוניים

 • הבקשות צריכות לכלול פרטים ביבליוגרפיים מדויקים: שם הספר, שם המחבר, שנה, מספר E-ISBN ומהדורה

 • אחראית המחלקה בודקת אם קיימת גרסה אלקטרונית הנמכרת לספריות, אם מתאפשרת גישה באמצעות IP,
  לכמה משתמשים מתאפשרת הגישה בו זמנית, אם הגישה לצמיתות ועלויות

 • לכל הזמנה נדרש מספר תקציב לחיוב ואישור תקציבי

 • תפעול ההזמנה תלוי בסוג התקציב

 • ספרים שיירכשו יונגשו דרך הספרייה הדיגיטלית בלבד עם הזדהות טכניונית

סוגי תקציבים ודרישות מקדימות לתפעול הזמנות

 • על החוקר להגדיר סכום גלובלי להזמנות ספרות על חשבון מענקי ציוד אותו ירצה לממש לאורך תקופת חיי המענק וליידע את מידענית הפקולטה​
 • המידענית מעדכנת את אגף תקציבים בסכום הגלובלי לשריון עבור הזמנות ספרות​
 • התקציבנית באגף תקציבים פותחת שריון במערכת SAP בגובה סכום השריון המבוקש ומכתבת את מידענית הפקולטה ואת ראש תחום תפעול ולוגיסטיקה בספרייה המרכזית​
 • ראש תחום תפעול ולוגיסטיקה בספרייה המרכזית​ מיידעת את אחראית מחלקת רכש בספרייה המרכזית והתקציב נפתח במערכת ALMA
 • לאחר פתיחת התקציב במערכת ALMA, הזמנות הספרים מבוצעות ישירות בין הפקולטה לספרייה המרכזית​
 • ניתן להגדיל את גובה השריון לאורך חיי המענק. במידה שלא נוצל מלוא סכום השריון, ניתן לבקש לסגור אותו, כך שהיתרה תשתחרר למענק
 • על התקציבנית של הפקולטה לשלוח דוא”ל למחלקת רכש בציון: שם התקציב, מספר התקציב והסכום המאושר לשריון הזמנות ספרים​
 • כל עוד יש יתרת שריון מספיקה בתקציב במערכת ALMA, ניתן להזין הזמנות
 •  
 • מידעני הפקולטות מציינים בשדה Receiving note במערכת ALMA: תקציב מוסד ומספר תקציב
 • מידעני הפקולטות מזינים הזמנה במערכת SAP ומוודאים שמתקבל אישור תקציבנית להזמנה
 • בעגלת הקניות במערכת SAP בוחרים מק”ט מתאים להזמנה
 • בוחרים תוקף הזמנה רחוק ככל האפשר (מינימום חודשיים לתוקף התקציב)
 • להזמנות שתוקף התקציב שלהן פחות מחודשיים, יש לדאוג להארכת התוקף מול תקציבנית הפקולטה
 • מחלקת רכש רואה במערכת SAP רק הזמנות שקיבלו אישור תקציבי
 • לכל הזמנה במערכת ALMA צריכה להיות הזמנה מקבילה במערכת SAP (על פי מספר סימוכין)
 • מידעני הפקולטות מציינים בשדה Receiving note במערכת ALMA: תקציב חברה 2070 ומספר תקציב
 • מידעני הפקולטות מזינים הזמנה במערכת SAP ומוודאים שמתקבל אישור תקציבנית להזמנה
 • בעגלת הקניות במערכת SAP בוחרים מק”ט מתאים להזמנה
 • בוחרים תוקף הזמנה רחוק ככל האפשר (מינימום חודשיים לתוקף התקציב)
 • להזמנות שתוקף התקציב שלהן פחות מחודשיים, יש לדאוג להארכת התוקף מול תקציבנית הפקולטה
 • מחלקת רכש רואה במערכת SAP רק הזמנות שקיבלו אישור תקציבי
 • לכל הזמנה במערכת ALMA צריכה להיות הזמנה מקבילה במערכת SAP (על פי מספר סימוכין)

רכש עבור יחידות או פקולטות ללא ספריות

 • בקשה להזמנת ספרים תתבצע בטופס ייעודי
 • לכל כותר נדרש טופס הזמנה נפרד
 • לאחר בדיקת הבקשה, נציגות מחלקת רכש תעדכן את סטטוס ההזמנה בדוא”ל

במידה שביחידה / בפקולטה יש נציגות שמרכזת את ההזמנות מול מחלקת רכש, היא תהווה קשר בין המזמין למחלקת רכש משלב מילוי הטופס ועד לשלב האספקה. באחריות הנציגות:

  • מילוי טופס הזמנה
  • עבור תקציב מוסדי: ליצור הזמנת רכש ספרות במערכת SAP לאחר קבלת מספר סימוכין ממחלקת רכש
  • עבור תקציב טכניוני: יידרש אישור מתאם מחקר בדוא”ל לגובה השריון שיישלח ממחלקת רכש

במידה שחוקרים מזמינים עצמאית:

  • באחריות החוקר למלא טופס הזמנה
  • באחריות מחלקת רכש לבצע הזמנת SAP עבור תקציבים מוסדיים
  • באחריות מחלקת רכש לדאוג לקבלת אישור מתאם מחקר בדוא”ל לגובה השריון הנדרש
 • ספרים פיסיים שלא ימוקמו בספרייה המרכזית לא יופיעו בקטלוג הספריות
 • ספרים אלקטרוניים יונגשו לכלל קהיליית הטכניון בפורטל הספריות באמצעות הזדהות טכניונית

רכש משאבים אלקטרוניים חדשים

 • רכש משאבים אלקטרוניים חדשים (כתבי עת, מאגרי מידע וספרים אלקטרוניים) מתבסס על המלצות מקהלי הטכניון
 • מידעני הטכניון רשאים להזין המלצות בכל שלב בטופס ייעודי בפורטל סימנייה
 • יחידות ללא ספריות מוזמנות לפנות בדוא”ל לאחראית התקשרויות, רכש ומשאבים אלקטרוניים שתזין המלצה בטופס בשם היחידה
 • וועדת משאבים אלקטרוניים מתכנסת לפחות פעמיים בשנה
 • הוועדה דנה בהמלצות בהיבט של שימוש נרחב, עלויות ובחינה מול אוניברסיטאות בארץ ובעולם
 • רכישות יתבצעו בכפוף ליתרות תקציב

מידע נוסף

 • מידע נדרש חסר
 • תוקף תקציב
 • שריון נמוך
 • עצירה במכס
 • התנהלות חברת ההפצה
 • פריטים שמגיעים פגומים
 • חוקר שמעוניין לרכוש ספרים עצמאית מתבקש לוודא עם מתאם המחקר בטרם הרכישה שיהיה זכאי להחזר כספי מתקציב המחקר
 • על החוקר להביא לספריית הפקולטה את הספר שנרכש בצירוף קבלה
 • במקרה שהעותק אינו ראשון לכותר בקטלוג, המידענית תוסיף לרשומה המתאימה עותק בסטטוס מחקר, תוסיף ברקוד לספר ותבצע פעולת השאלה
 • במקרה של עותק ראשון לכותר, המידענית תפתח רשומה מקוצרת, תשלח דפי שער בציון מספר ברקוד למחלקת מטא-דאטה, תוסיף ברקוד לספר ותבצע פעולת השאלה
 • המידענית תוסיף לקבלה חותמת ספרייה, חתימה ומספר ברקוד
 • החוקר יעביר את הקבלה למתאם המחקר לקבלת החזר כספי מתקציב המחקר

יצירת קשר

מחלקת רכש

דוא”ל: acq@technion.ac.il

טלפון: 2514

אחראית התקשרויות, רכש ומשאבים אלקטרוניים

דוא”ל: lib.acq@technion.ac.il

טלפון: 2517