חשוב לדעת!

Computer sciences
x

חשוב לדעת!

  • יש להשתיק טלפונים ניידים ולצאת בעת השיחה
  • מותר להכניס לספריה משקאות בבקבוקים סגורים בלבד. את הקפה תשאירו בחוץ
  • לא נהוג לאכול בספריה. לרשותכם יש קפטריה בקומת הספריה
  • אין להוציא כסאות משרד מחדרי לימוד לקבוצות או להכניס כסאות הספריה לתוך חדרי הלימוד
  • יש לשמור על רמה סבירה של רעש. הרעש עלול להפריע מאוד לחלק מהלומדים

אנא התחשבו בשאר משתמשי הספריה ושמרו על שלמות הציוד ונקיונו. תודה