Food science and biotechnology

ספריית הנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון​​​

ספריית הנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון​​​

שעות פתיחה
עד להודעה חדשה, מתחם הלמידה מיועד לקהיליית הפקולטות להנדסה כימית ולהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בלבד!
הכניסה למתחם הלמידה באמצעות כרטיס מגנטי מתאים ואין להכניס באמצעותו אנשים שאינם מהפקולטות.
השהות מותרת בהתאם לתקנות התו הסגול – לעד 5 אנשים בלבד!
שעות הפעילות :08:30 – 16:30 .
ספריית הנדסה כימית, ביוטכנולוגיה ומזון בהתאם לסידור עבודה בקפסולות, פתוחה בימים ראשון-חמישי, בין השעות 08:30-16:30.
השהות מותרת בהתאם לתקנות התו הסגול – לעד 5 אנשים בלבד!
בהתאם להנחיות הביטחון, אין להשאיר ציוד ללא השגחה!
יש לתאם הגעה מראש באמצעות הטלפון והמייל


בניין הנדסה כימית​​, קרית הטכניון, חיפ​​ה.

Biotechnology and Food Library Picture
שינוי גודל גופנים
ניגודיות