שירותי הספרייה

Chemistry and Biology
x

שירותי הספרייה

סגל אקדמי, סטודנטים לתארים מתקדמים, סטודנטים לתואר ראשון, עובדים, וקוראי חוץ אשר רשומים למערכת הספרייה,  זכאים להשאיל ספרים על ידי הצגת כרטיס קורא שלהם.

תקופת השאלה:

  • ספרי לימוד (שמורים) – שבוע אחד – תווית כחולה
  • ספרי לימוד (עותק אחרון או יחיד) – השאלת לילה – תווית לבנה
  • ספרי עיון – שבוע אחד או שבועיים – ללא תווית
  • ספרי יעץ – אנציקלופדיות, מדריכים, מילונים –– לא להשאלה
  • מילוני אוקספורד – נא לבקש מהספרנית

הספרייה משאילה לשימוש יומי: מודלים מולקולות לכימאים, מטענים לטלפונים ניידים וכבלי רשת.

 למידע נוסף: נהלי השאלה

תקופת השאלת הספרים מוארכת אוטומטית, אם לא קיים ביקוש מצד קורא אחר. במקרה זה, הודעה תשלח באימייל למשאיל הספרים ויהיה צורך להחזיר את הספר ביום מסוים. נא להחזיר את הספרים ביום המבוקש!

ניתן להזמין ספרים שכבר מושאלים וגם ספרים שזמינים על המדפים. הקורא יקבל הודעה באמצעות הדוא”ל, שהספר ממתין לו בדלפק ההשאלה, בספריה בה הוזמן. הספר ימתין לקורא למשך 3 ימים. לאחר קבלת ההודעה יש לפנות לדלפק הספרייה לקבלת הספר. המידע על כך שהפריט הגיע וממתין, מופיע גם בכרטיס הקורא של המזמין.

בספריית כימיה וביולוגיה

ספריית כימיה וביולוגיה מספקת ייעוץ והדרכות לסטודנטים, סגל אקדמי ומנהלי באחזור מידע, הערכה ושימוש במידע למטרות מחקר, כתיבת עבודות אקדמיות, פרויקטים ועוד.

ספרית כימיה וביולוגיה מעבירה ההדרכות אישיות:

  • הכרת שירותי הספרייה, הכרת אוסף הספרייה, שימוש במערכות חיפוש של הספרייה – לסטודנטים לתואר ראשון
  • סקר ספרות – הדגמת מאגרי מידע לפי תחום המחקר,  אחזור מידע ממאגרי מידע, שימוש בתוכנת Mendeley  ליצירה וניהול של ביבליוגרפיה (לסטודנטים לתארים מתקדמים, חוקרים)
  • הדגמה והצגה של כלים המשמשים להערכה מדעית.

ניתן לקבוע פגישה עם הספרנית הראשית בטלפון 073-3783734 או באימייל: chelena@technion.ac.il  או  chemlib@tx.technion.ac.il

כמו כן, ניתן לקבוע פגישת הדרכה אישית על ידי מילוי טופס רישום להדרכות אישיות.​

בספרייה המרכזית

​​הספרייה המרכזית מקיימת הדרכה קבוצתית עבור סטודנטים לתארים מתקדמים. להזמנת הדרכה קבוצתית יש למלא טופס רישום להדרכות קבוצתיות.

חברי הפקולטה, סטודנטים לתארים מתקדמים ועובדים הינם זכאים להזמין מאמרים ולהשאיל ספרים מספריות אחרות מישראל או מחו”ל.

יש לשלוח את המקור לאימייל: chelena@technion.ac.il  או  chemlib@tx.technion.ac.il או להתקשר למספר הטלפון 073-3783734.

למידע נוסף: השאלה בינספרייתית ואספקת פרסומים

חברי הסגל האקדמי יכולים להזמין ספרים באמצעות שימוש בתקציב המחקרי שלהם. כל הקוראים גם כן מוזמנים להמליץ על ספרים חדשים ומקורות אחרים לספרייה. נא לשלוח בקשות לאימייל: chelena@technion.ac.il  או  chemlib@tx.technion.ac.il