Chemistry and Biology
x

ספריית כימיה וביולוגיה

מדעי הכימיה והביולוגיה הם תחומים משולבים לחלוטין, כאשר כל התהליכים הביולוגיים מקורם מתהליכים כימיים.
בעבר, תחומים של כימיה וביולוגיה בטכניון היו שני חלקים משולבים בפקולטה אחת, וכך גם הייתה הספרייה. מאז אותו הזמן, ספריית הפקולטות לכימיה וביולוגיה פועלת כמיטב יכולתה כדי לתמוך בצרכי המחקר והלמידה של הסטודנטים, של הסגל ושל החוקרים של שתי הפקולטות.
“ספרייה היא קטליזטור נהדר, שמאיץ את ההזנה וקצב ההתקדמות במקצוע”, כך אמר מר וויליאם אוסלר, רופא קנדי בולט, בתחילת המאה ה-20.
מילים אלו הן אפילו יותר רלוונטיות כיום, לאחר החידושים, כאשר הספרייה שלנו הופכה למרכז מידע ולמידה מודרני, אשר בטוח יכול להפוך למקום השראה לכל הקוראים שלנו.​

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית כימיה וביולוגיה

שעות פתיחה
א'-ה' 08:00-16:00

החזרת ספרים בתיבה בכניסה לספרייה.
הדרכה אישית בטלפון או במייל.


בניין כימיה על שם שוליך, קרית הטכניון, חיפ​​ה.

Chemistry and Biology Library Picture