Architecture
x

ספריית ארכיטקטורה ובינוי ערים

“חלל, אור וסדר. אלו הם דברים אשר זקוק להם האדם בדיוק כפי שהוא זקוק ללחם ומקום ללון”

לה קורבוזיה

המקום הכי יצירתי בטכניון!

כאן אפשר למצוא אוסף מגוון ובלתי נדלה של אלפי ספרים וכתבי עת המאפשרים לכל חוקר וסטודנט לעוף על כנפי הדמיון.

בספריה מרחב למידה מודרני, פינות ישיבה אישיות וקבוצתיות וצוות מידעניות מקצועי שישמח לתת לכם מענה לכל שאלה.

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית ארכיטקטורה ובינוי ערים

שעות פתיחה
א'-ה' 8:00-19:45


בניין אמאדו, קומה ש​נייה, קרית הטכניון, חיפ​​ה.

Architecture Library Picture