צוות ספריית ארכיטקטורה ובינוי ערים

book background
x

צוות ספריית ארכיטקטורה ובינוי ערים

פקולטהשםתפקידטלפוןאימייל
ארכיטקטורה ובינוי עריםויקי דוידובממונה על הספרייה4010vikytechnion.ac.il
ארכיטקטורה ובינוי עריםאולגה סדובי-פנפילמידענית4010olgatechnion.ac.il
ארכיטקטורה ובינוי עריםלנה אברהמימידענית4010elanettechnion.ac.il
ארכיטקטורה ובינוי עריםשלומציון זקמידענית4010shlomzion.ztechnion.ac.il