MATH algebra
x

ספריית מתמטיקה

ספריית מתמטיקה מספקת תמיכה בכל תחומי המחקר וההוראה של הפקולטה.
שירותי הספרייה מאפשרים גישה למידע אקדמי וניתנים לחברי הסגל, עובדים ולסטודנטים מכלל הטכניון.
הצוות המקצועי בספרייה ישמח לסייע בכל עזרה.

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית מתמטיקה

שעות פתיחה
הספרייה סגורה זמנית לרגל שיפוצים.
הזמנת ספרים אפשרית דרך קטלוג הספרייה וקבלתם תתאפשר בתיאום מראש (באמצעות דוא"ל).
החזרת ספרים - בארגז ההחזרות בכניסה לספרייה.


בניין אמאד​ו – קומה 8,​​ חדר 815, קרית הטכניון, חיפ​​ה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות