MATH algebra

ספריית מתמטיקה

ספריית מתמטיקה מספקת תמיכה בכל תחומי המחקר וההוראה של הפקולטה.
שירותי הספרייה מאפשרים גישה למידע אקדמי וניתנים לחברי הסגל, עובדים ולסטודנטים מכלל הטכניון.
הצוות המקצועי בספרייה ישמח לסייע בכל עזרה.

קישורים מומלצים

ספריית מתמטיקה

שעות פתיחה
א' 11:30-15:30
ב', ד' 09:00-15:30
ג', ה' 08:00-15:30
החזרת ספרים בתיבה בכניסה לספרייה


בניין אמאד​ו – קומה 4,​​ קרית הטכניון, חיפ​​ה.

Mathematics Library Picture
שינוי גודל גופנים
ניגודיות