תקנון הספרייה

medical equipment
x

תקנון הספרייה

שרותי הספרייה ניתנים לקהילת הטכניון וקהילת הקריה הרפואית רמב”ם. אורחים שיכולים לקבל אישור כניסה לספרייה כוללים: סטודנטים לרפואה מאוניברסיטאות בארץ. סטודנטים לרפואה / רופאים שסיימו לימודיהם בחו”ל נרשמו לבחינות רשיון רפואי בארץ (נדרש אישור ממנהלת הספרייה).

בספרייה ניתנים שירותי יעץ מגוונים, שירותי השאלה, אספקת מאמרים והשאלה בין-ספרייתית. בנוסף ניתן לקבל הדרכות אישיות וקבוצתיות על מגוון נושאים הכוללים חיפוש מידע, שימוש במאגרי המידע השונים, שימוש בתוכנות לניהול ציטוטים ועוד. רצוי להזמין הדרכה מראש באמצעות פניה לספרייה בדואר-אלקטרוני: medilltechnion.ac.il
. שירותי הספרייה ניתנים לקוראים מקהילת הטכניון ומהמרכז הרפואי רמב”ם בלבד.

שעות פעילות הספרייה: א-ה 8:00-21:45, יום ו  8:30-13:00, חגים: יש להתעדכן באתר הספרייה.

 1. אין להיכנס לספרייה עם דברי מזון או שתייה, למעט מים בבקבוק סגור. אכילה ושתיה בכל תחומי הספרייה, לרבות חדרי הלימוד והבמה, אסורים בהחלט,  ועשויה להוביל להרחקה מהספרייה.
 2. יש לשמור על השקט בתחומי הספרייה, ניתן ללמוד בקבוצות בחדרים המיועדים לכך.
 3. יש להעביר את המכשירים הסלולריים למצב רטט / שקט, ולנהל שיחות מחוץ לספרייה.
 4. בגמר העיון בספרים בספרייה, יש להניחם על העגלות המפוזרות בספרייה – אין להחזיר ספרים למדפים!
 5. אין הספרייה נושאת באחריות על אובדן / נזק לציוד שהושאר ללא השגחה.
 6. השימוש בעמדות המחשב מותר לכל מבקרי הספיריה, אך בזמני עומס ישנה עדיפות לקהלי הטכניון ורמב”ם.
 7. יש להישמע להוראות הספרניות וצוות העובדים של הספרייה. חובה להציג תעודה מזהה לצוות הספרייה ו/או לאנשי הביטחון אם נתבקשתם לעשות כן.
 8. אי עמידה בכללים אלה עשויה להוביל לנקיטת פעולה משמעתית ובכללם הרחקה זמנית ועד להרחקה לצמיתות מהספרייה.
 1. זכאים לשרותי השאלת ספרים:
  1. קהילת הטכניון: סטודנטים, עובדים וחברי סגל.
  2. קהילת הקריה הרפואית רמב”ם.
 2. ההשאלה תתבצע באמצעות תעודה מזהה בלבד. ההשאלה הינה אישית, הקורא אינו רשאי לשאול ספרים עבור אדם אחר.
 3. שאילת והחזרת ספרים מתבצעת בדלפק בלבד. אין להוציא ספרים מהספרייה ללא רישום, בספרייה פועלת מערכת אלקטרונית למיגון ספרים.
 4. לא ניתן לשאול יותר מעותק אחד של אותו הספר.
 5. החזרת פריטי ספרייה במועד היא באחריות הקורא בלבד, ועליו לעקוב אחר מועד החזרת הפריטים המושאלים בכרטיס הקורא שלו. קורא שלא יחזיר את ספריו במועד, יוגבל בקבלת שירותי ההשאלה בכל ספריות הטכניון; תיחסם זכותו להשאלה, לתקופה שתקבע לפי חומרת האיחור, וסטודנט ללימודי הסמכה ותארים מתקדמים אשר אחר בהחזרת הספרים, יחסם בפני שירותים נוספים
 6. איחורים מוצדקים יינתנו עבור מילואים ומחלה; יש להציג זימון למילואים בעת השאלת הספרים לפני היציאה למילואים . במידה ולא יתאפשר, יש להציג אישור מילואים לאחר סיום המילואים. במקרה של איחור בשל מחלה יש להציג אישור מחלה בעת החזרת הספרים באיחור.
 7. הקורא אחראי על שלמות הספר וניקיונו. חל איסור מוחלט על רישום הערות וסימון על-גבי פריטי ספרייה!
 8. קורא שאיבד פריט או שגרם לו נזק, יודיע על כך לצוות הספרייה לשם הסדרת התשלום לספרייה. הקורא יידרש לשלם את עלות רכישת הספר לספרייה, כולל דמי הטיפול בו. במידה ויביא פריט חלופי (זהה ובמצב מצוין) תישקל קבלתו ע”י צוות הספרייה.
 9. כשהספרייה סגורה יש להחזיר ספרים לתיבת ההחזרה בכניסה לספרייה.
 10. הספרייה שומרת לעצמה את הזכות להגביל השאלה של פריטים מסוימים, כגון ספרי לימוד, לטובת סטודנטים של הפקולטה בלבד.
 1. ניתן להזמין עותק של ספר מושאל כאשר אין עותקים נוספים הזמינים להשאלה. 
 2. המזמין ספר יקבל הודעה לדואר האלקטרוני כאשר הספר יוחזר לספרייה, הספר ימתין בספרייה למזמין עד שלושה ימים.
 3. קורא שאינו זקוק לספר שהוזמן על ידו מתבקש להודיע על כך לספרייה.
השימוש בחדרי הקבוצות מיועד לסטודנטים של הפקולטה לרפואה ולסגל רמב”ם בלבד. אין להשאיר חפצים בחדר ללא השגחה. חדר עם חפצים יפונה, על מנת לאפשר לאחרים להשתמש בו. אין הספרייה נושאת באחריות על אובדן / נזק לציוד שהושאר ללא השגחה. השימוש בחדרי הסמינרים לפי הזמנה מראש בדלפק, ומיועד לקבוצות בליווי מרצה בלבד. כשלא מתקיימים שיעורים / סמינרים בחדרים אלו, הם ישמשו כחדרי שקט.

בברכה, צוות הספרייה.