IND science
x

ספריית מדעי הנתונים וההחלטות

ספריית הפקולטה נמצאת בבניין קופר בפקולטה. אוסף הספריה כולל ספרי לימוד, ספרות מקצועית וספרות יפה. לעזרה ויעץ אתם מוזמנים לפנות אל גיורא במייל.

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית מדעי הנתונים וההחלטות

שעות פתיחה
א – ה 08:00-15:00
מומלץ לתאם מראש


בניין קופר, קרית הטכניון, חיפה.

IND Library Picture