IND science
x

ספריית תעשייה וניהול

ספריית הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול נמצאת בבניין קופר בפקולטה. אוסף הספריה כולל ספרי לימוד, ספרות מקצועית וספרות יפה. לעזרה ויעץ אתם מוזמנים לפנות אל גיורא במייל.

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית תעשייה וניהול

שעות פתיחה
א – ה 08:00-15:00
מומלץ לתאם מראש


בניין קופר, קרית הטכניון, חיפה.

IND Library Picture