שירותי השאלה בינספרייתית

book background
x

שירותי השאלה בינספרייתית

צוות המחלקה אחראי להזמנת מקורות מידע אקדמיים שאינם זמינים בטכניון ומספק מקורות שקיימים בטכניון לספריות אקדמיות בארץ ובעולם.

חברי סגל, סטודנטים וסגל מנהלי בטכניון יכולים להזמין ספרים, מאמרים, תזות ודוחות מחקר מספריות בארץ ובעולם ללא עלות.

השירות ניתן לצרכי מחקר, הוראה ולימוד בלבד.

בכל שאלה ניתן לפנות לצוות הספרייה:

library@ef.technion.ac.il

טרם השימוש בשירות מומלץ מאוד לפנות למידעני הפקולטות ו/או למחלקת מידע והדרכה בספרייה המרכזית שיכולים לסייע באיתור הפריטים המבוקשים.

הפריטים ימתינו למזמין בספרייה בה הוא ביקש לקבל את החומר (מתקבלת הודעה בדוא”ל).

המאמרים יישלחו למזמין בפורמט PDF בדרך כלל תוך 24 שעות.

ניתן לבטל הזמנה רק אם הספרייה הרלוונטית לא התחילה בתהליך ביצוע הזמנה.

טופס הזמנה

קטלוגים וספריות בארץ ובעולםl