​​​​​​​​​​​אודו​​ת ​ספריית הנדסה אזרחית וסביבתית​

​הספריי​ה נמצאת​ בבניין רבין, בקומות השליש​​​​ית והרביעית.

תמונות מספריית הנדסה אזרחית וסביבתית  

בספרייה יש אוסף של ספרים בנושאים הבאים: הידרולוגיה, הנדסה הידראולית, הנדסת סביבה, גיאודזיה ומדידות, הנדסת מבנים, קרקע ו​​בי​סוס, הנדסה חקלאית, תחבורה וחומרי בניה. האוסף הטמיע את האוספים של הספריות שנסגרו: הנדסת קרקע ודרכים, המכון לחקר הבניה, המכון לתחבורה, הנדסה חקלאית והמכון למחקר המים.

הקומה ​התחתונה

 אוסף הספרים המגוון, פרסומים נוספים אחרים, תזות ודו"חות מחקר מצויים בקומה הראשונה. 

בשני הארונות הראשונים בספרייה שוכן אוסף ספרי הלימוד.

​ ספרים המסומנים בפס צהוב מיועדים להשאלה לשבוע. 

ספרים המסומנים בפס ירוק מיועדים להשאלה ללילה (15:00-09:00). 

בקומה התחתונה נמצאים גם חדר צילום, תחנות עבודה ממוחשבות, סורק ו-2 מדפסות המשמשות את כל תחנות העבודה. בספרייה נמצאים איזורי לימוד לבודדים וחדרים המיועדים לקבוצות. 

​הק​ומ​ה העליונה


​בקומ​ה העליונה נמצאים כתבי העת באנגלית, ופינות לימוד נוספות.

​​​הספרייה מרושתת ברשת אלחוטית, כל השולחנות  מצוידים בנקודות גישה לרשת ושקעים לחשמל.