Civil engineering
x

ספריית ​הנדסה אזרחית וסביבתית​

הספרייה ומרכז המידע של הפקולטה היא מקום נח לאיתור מידע ומרחב ללמידה בקבוצה או ביחידות באווירה נעימה ותומכת.

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית ​הנדסה אזרחית וסביבתית​

שעות פתיחה
15.7.24 10:00-20:00

א'-ד' 08:00-20:00
ה' 08:00-18:00


בניין רבין, קרית הטכניון, חי​פ​​ה.

Civil Library Picture