צוות ספריית רפואה

book background
x

צוות ספריית רפואה

פקולטהשםתפקידטלפוןאימייל
רפואהליאורה מעודהממונה על הספרייה5203leoramtechnion.ac.il
רפואהג'ואן דוד-חיוןאחראית רכש וקיטלוג5336dhjoannetechnion.ac.il
רפואהלודמילה גוריינובאחראית שרותי השאלה5351ludmilabtechnion.ac.il
רפואהחדוה רזיאלימזכירת הספריה ואחראית מחלקת השאלה בינספרייתית5353medilltechnion.ac.il
רפואהטל קמינסקי-רוזנברגמידענית ואחראית הדרכה5414tal.kaminskitechnion.ac.il
רפואהשרה דיכטרמידענית - ביבליומטריה5350dichtertechnion.ac.il