צוות ספריית מדעי המחשב

book background
x

צוות ספריית מדעי המחשב

פקולטהשםתפקידטלפוןאימייל
מדעי המחשבאריאלה וינשטייןממונה על הספרייה4871ariellacs.technion.ac.il
מדעי המחשבשלי שוייצרסייעת4870shelysch5gmail.מדעי המחשב