courses/textbooks

Search Results

ספריות הטכניון משרתות את כל קהלי הטכניון וביניהם את אלו שעוסקים בהוראה באופן ישיר או עקיף. תמיכה בהוראה ע"י הספריות כוללת את האפשרויות הבאות רכישת ספרי לימוד הספריות מתחייבו​ת לרכוש ספרי לימוד לקורסים במספר העותקים הנדרש ולהנגיש אותם להשאלה/שימוש בהם אונליין (ספרים אלקטרוניים) באמצעות הקטלוג ע”פ מספר/שם הקורס הרלבנטי, שמות מחברים, כותרות, תוכן עניינים, נושאים ועוד. מומלץ מאוד לבקש מספריית...
Read More
שינוי גודל גופנים
ניגודיות