מידעונים קודמים

book background
x

מידעונים קודמים

מהדורת נסיון | נובמבר 2017

  • גישה מחוץ לקמפוס – סרטון הדגמה
  • Embase – מאגר מקיף למדעי החיים
  • מאגרי פטנטים בשירות האקדמיה
  • ועוד…

גיליון 2 | ינואר 2018

  • חיפוש מאגרי מידע – סרטון הדגמה קצר
  • BCC Research – מאגר מחקרי שוק וסקירות טכנולוגיות
  • ועוד…

שימו לב: המידע, הקישורים והפרטים המובאים לכם במידעוני ספריות הטכניון נכונים לתאריך פרסום הגיליון. קריאה נעימה!


למידעונים חדשים