מקורות מידע לחיפוש פטנטי​​ם

mechanical engineering
x

מקורות מידע לחיפוש פטנטי​​ם

חיפוש עצמאי, חד פעמי, בעיקר במקורות החיפוש החופשיים, יכול לסייע לבחינה ראשונית של המצב הקיים, אך אינו מכסה את כל הפטנטים שהוגשו בעולם.​ יש לבצע חיפושים תקופתיים, או להירשם לשירות RSS / Alert.
בכל מקרה, חיפוש עצמאי אינו מחליף חיפוש מקצועי של שירות לחיפוש פטנטים.

מאגרי מידע במנוי הטכניון, המאפשרים חיפוש פטנטים​:

  • PatBase Express -​ [כיסוי: מידע מ +100 רשויות פטנטים בעולם]
  • Scifinder​ –  [כיסוי: מידע מ 31 רשויות פטנטים בעולם]
  • ​​SCO​PUS​ –  ​[כיסוי: JPO,IPO.GOV.UK​​​​​,WIPO,EPO,USPTO]​​
  • Lexis Nexis Academic​ – [כיסוי:USPTO]

מקורות מידע חופשיים: