מקורות מידע לחיפוש פטנטי​​ם

mechanical engineering
x

מקורות מידע לחיפוש פטנטי​​ם

פטנטים כמקור מידע ייחודי.

חשוב לזכור!
חיפוש עצמאי, חד פעמי, בעיקר במקורות החיפוש החופשיים, יכול לסייע לבחינה ראשונית של המצב הקיים, אך אינו מכסה את כל הפטנטים שהוגשו בעולם. יש לבצע חיפושים תקופתיים, או להירשם לשירות RSS / Alert.
בכל מקרה, חיפוש עצמאי אינו מחליף חיפוש מקצועי של שירות לחיפוש פטנטים.

מאגרי מידע במנוי הטכניון, המאפשרים חיפוש פטנטים​:

  • PatBase Express -​ [כיסוי: מידע מ +100 רשויות פטנטים בעולם]
  • Scifinder​ –  [כיסוי: מידע מ 31 רשויות פטנטים בעולם]
  • ​​SCO​PUS​ –  ​[כיסוי: JPO,IPO.GOV.UK​​​​​,WIPO,EPO,USPTO]​​
  • Lexis Nexis Academic​ – [כיסוי:USPTO]

מקורות מידע חופשיים: