Materials Sciences

חדר העיון במדע ​והנדסה של חומרים

חדר העיון סגור- ניתן לפנות לספרייה המרכזית בנושא השאלות.בנושא סגירת תזות יש לפנות לגב’ רותי דוד, מס’ טלפון: 077-8873845 או במייל: mt.g.ad@technion.ac.il

המסע שלך מתחיל כאן

חדר העיון במדע ​והנדסה של חומרים

שעות פתיחה

חדר העיון סגור.


בניין דה-ז’ור, קומה 6, חדר 619, קמפו​ס נווה שאנן, קריית​​ הטכניון, חיפ​​ה.

Materials Sciences
שינוי גודל גופנים
ניגודיות