LibScan

book background
x

LibScan

טיוטה נכון לתאריך 27.4.23

LibScan

LibScan הינו מוצר פרי פיתוח הספרייה המרכזית שנולד מתוך צורך אמיתי במציאת פתרון בניהול מלאי הספרים הנמצאים במחסן (=ארכיון) בספרייה אקדמית
תוך צמצום משך הזמן במציאת ספר להשאלה והחזרתו. המכשיר נועד לייעל את תהליך העבודה הנוכחי ולהכשיר כוח אדם מזדמן (עם מוגבלויות) ללא הכשרה מידענית מקצועית תוך תרומה לקהילה.