​​​​​​​​​​​תקנון הספרייה​​​​

book background
x

​​​​​​​​​​​תקנון הספרייה​​​​

אושר על-ידי הסנט בתאריכים: 16.3.80, 21.6.98, 26.11.00, 28.3.04, 20.12.15. בתהליך אישור: 05.18.

מערך ספריות הטכניון (להלן “הספרייה”) כולל:

 • הספרייה המרכזית ע”ש אלישר.
 • שלוחות הספרייה בפקולטות.

תקנון הספרייה מבוסס על החזון, הייעוד והערכים המובילים את הספרייה:

חזון הספרייה

חזון הספרייה תואם ומקדם את חזון הטכניון – להיות בין הספריות המובילות בעולם, בתחומי המדעים, ההנדסה והטכנולוגיה. להוות מרכז מידע מדעי-טכנולוגי מוביל, המתמקד ביצירת סביבה מעודדת למידה ומחקר, המקדם יצירתיות ומצוינות.

ייעוד

 • לתמוך במחקר ובהוראה המתקיימים בטכניון, במתן נגישות למידע ושרותי מידע מקצועיים לקהיליית החוקרים, המרצים והסטודנטים, במטרה לקדם את המצוינות האקדמית, תוך אחריות ניכרת בהגשמת חזון הטכניון וחזון הספרייה וביישום תקנון הספרייה.
 • לשמש כספרייה טכנולוגית לאומית המהווה מוקד ארצי לשירותי מידע לטובת כלל הציבור בישראל.

ערכים מובילים

 • שרות ממוקד לקוח
 • תודעת שרות ותקשורתיות
 • חדשנות ויצירתיות
 • יושר, כבוד וסובלנות
 • מחויבות לחופש אינטלקטואלי ואקדמי
 • אתיקה מקצועית
 • אחריות ויעילות
 • התנהלות מערך הספריות כספרייה אחת, על-פי סטנדרטים ורמת שירות אחידים
 • צוות מקצועי, יצירתי ומעודכן
 • התעדכנות מתמדת בצרכי המשתמשים: מיפוי קהלים, בחינת צרכים והתאמת המשאבים למציאות המשתנה
 • ארגון, שימור ופיתוח אוסף הספרות בהתאמה לצרכי המחקר, ההוראה והלימוד
 • מחויבות לנגישות, זמינות והפצת המידע
 • קידום שימוש יעיל ומושכל במשאבי הספרייה והתאמת מערך ההדרכות ופיתוח שירותי הייעוץ המקצועי
 • ניצול מיטבי של המרחבים הפיסיים
 • לתמוך במחקר ובהוראה המתקיימים בטכניון, במתן שרותי מידע מקצועיים לקהיליית החוקרים, המרצים והסטודנטים, במטרה לקדם את המצוינות האקדמית.
 • לספק שירותי מידע ומרחבי למידה למוסדות הטכניון, הסגל האקדמי, הטכני והמנהלי, ולסטודנטים בעבודתם ובלימודיהם בכל תחומי פעילות הטכניון.
 • לשמש אוצר ספרים ומקורות מידע נוספים בכל שטחי פעולת הטכניון, המשקף את התפתחותו המדעית של המוסד, תוך שמירה על רציפות התפתחות המדעים.
 • להוות מוקד ארצי לשירותי מידע של פרסומי הטכניון, ספרים, כתבי עת ואוספים נוספים בעלי ערך מחקרי וארכיוני, בכל תחומי פעילות הטכניון, אשר יעמוד לרשות הממשלה, מוסדות חינוך ומחקר, התעשייה, בוגרי הטכניון וכלל הציבור בישראל. זאת במסגרת מגבלות זכויות היוצרים והתקשרויות חוזיות.

לספק מרכזי מידע ולמידה:

 • פתוחים לכל באי המוסד, בהגבלה לטובת תלמידי המוסד (במועדי בחינות, במתחמים ובמשאבים מסוימים).
 • מותאמים לצרכי תלמידי המוסד, במתן מענה לבעלי צרכים מיוחדים.
 • הכוללים חומרי לימוד ומחקר מעודכנים.
 • המספקים סביבה תומכת למידה, מעוררת השראה ויצירה, מבוססת תשתיות טכנולוגיות עדכניות.

תפקידי הספרייה המרכזית:

לספק תשתית לניהול הספרייה על שלוחותיה: טכנולוגית, מקצועית וטכנית:

 • ארגון, שימור ופיתוח האוסף בהתאמה לצרכי המחקר, ההוראה והלימוד.
 • שירותים מרכזיים של רכש ספרות מדעית וניהול מאגר המידע הביבליוגרפי.
 • ניהול ושימור ארכיון הספרים המודפסים וארכיון האוסף הדיגיטאלי.
 • ניהול ושימור הארכיון ההיסטורי של הטכניון, לרבות פרסומים בהוצאת הטכניון.
 • פיתוח וניהול מאגר הפקדה מוסדי מרכזי לכלל התוצרים האינטלקטואליים של המוסד.
 • פיתוח והנגשת הספרייה האלקטרונית וחומרי הלימוד.
 • ניהול ופיתוח מערכות מידע ופורטל הספריות.
 • התאמת השירותים לצרכים ולמציאות משתנה והטמעתם בשלוחות הספרייה.
 • הכשרה מקצועית לכלל מידעני הטכניון.
 • כתיבת דו”חות, מדריכים וחומרי עזר לצרכי לימוד, הוראה ומחקר.
 • מתן פתרונות טכנולוגיים בניהול וארגון ידע וטיפול בסוגיות המשפטיות הקשורות לכך.
 • חקירת נושאים חדשניים עבור הנהלת המוסד או כל נושא הנדרש להנהלה ולקהיליית המוסד וסיוע בהקמתם.

להוות גורם תרבותי במוסד:

 • כאמצעי לעיצוב השכלתי באמצעות אוספיה.
 • בשאיפה להפצה רחבה ככל האפשר של החומר שבה, תוך שמירה על שלמות אוספיה.
 • בהצגת תערוכות מתחלפות בגלריה לאמנות, המשקפות את הפעילות בטכניון ועוד.
 • בפעילויות תרבותיות נוספות, בהתאמה לצרכים המתעוררים ולרוח התקופה.

תפקידי שלוחות הספרייה:

 • להוות גורם מקשר ומתווך בין הספרייה המרכזית לבין משתמשי הפקולטה ולסייע בהפצת משאבי הספרייה והטמעת השירותים והנהלים המוגדרים על-ידי הספרייה המרכזית, בהתאמה לפקולטה:
 • שירותי מידענות מתקדמים ותמיכה במחקר, כמפורט בהמשך.
 • תמיכה בהוראה ובלמידה מרחוק: הפקת חומרי לימוד, תדפיסים אלקטרוניים, והעשרת הסילבוס בכלים.
 • עדכון אתר הספרייה שבפורטל הספריות בתכנים רלוונטיים לקהלי הפקולטה.
 • הזמנת מאמרים וספרים עבור חברי הסגל.
 • פיתוח אוסף ספרי לימוד ומחקר בתחומי הפקולטה וקליטתם במערכת הספרייה.
 • ניהול האוסף המודפס בהתאם לנהלי שימור וביעור, כמפורט בהמשך.
 • ביצוע פרויקטים נקודתיים בהתאם לצרכי הפקולטה (בהתאם למגבלות כוח-האדם).

בכל ערוצי התקשורת הקיימים (דוא”ל, טלפון, פרונטלי, אתר הספרייה, רשתות חברתיות וכו’).

השאלה והשאלה בין-ספרייתית

 • ניהול קובץ קוראים הכולל את כלל קהיליית הטכניון.
 • השאלת אוספי הספרייה לכלל קהיליית הטכניון בכל מערך הספריות.
 • פרסום נהלי השאלה אחידים ומעודכנים לכל מערך הספריות.
 • קביעת מדיניות לטיפול באיחורים ובאובדן ספרים.
 • הזמנת פריטים אקדמיים שאינם זמינים בטכניון לצרכי מחקר, הוראה ולימוד מספריות אחרות בארץ ובעולם.

שירותי מידענות מתקדמים

שירותי יעץ, אספקת מסמכים, הדרכות ביבליוגרפיות באחזור מידע – אישיות וקבוצתיות, , עבור כל קהלי הספרייה. סיוע בכל שלבי המחקר, עריכת חיפושים מתקדמים / איסוף מידע, מתן מידע על כלים שונים: ניהול ציטוטים, יצירת פרופילי חוקר, ומתן מידע על פרסום בגישה פתוחה.

שירותי מידענות בספרייה המרכזית

 • שירותי מידע להנהלת המוסד וכלל קהיליית הטכניון.
 • שירותים ביבליומטריים והערכת המדע להנהלת הטכניון.
 • שירותי יעוץ ומידע ומתן מענה לפניות מזדמנות ומוזמנות לכל פונה, בעדיפות לאנשי קהיליית הטכניון.
 • כתיבת מדריכים וחומרי עזר, יצירת לומדות והדרכות מתוקשבות לשימוש במידע, בפלטפורמות ומערכות המידע השונות לצרכי לימוד הוראה ומחקר, עבור כלל קהלי הטכניון.
 • ארגון ימי עיון בנושאים הקשורים לפעילות הספרייה, המהווים עניין לקהלים השונים במוסד.
 • התעדכנות מתמדת בכל תחומי המידע וטכנולוגיית המידע.
 •  

שירותי מידענות בשלוחות הספרייה

 • שירותים מותאמים לפקולטה, על-סמך התמחות והתמקצעות בתחומי הלימוד והמחקר בפקולטה
 • הדרכות, יעוץ וחיפושי מידע, באוריינטציה והתמחות בתחומי הפקולטה.
 • הדרכות מותאמות קורס בהזמנת מרצה (בנושא משאבי הספרייה).
 • ספירת ציטוטים ושרותי ביבליומטריה לוועדות מינויים בפקולטה עבור לשכת הדיקן.
 • הפקת מידע אודות תכניות לימוד מקבילות בארץ ובעולם.

אוספי הספרייה ישמשו תשתית לפעילות המדעית במוסד ויתמכו במחקר, בלמידה ובהוראה.

הספרייה תשאף להיות ראשית ומובילה בארץ, בנושאי המדעים, הטכנולוגיה וההנדסה, בהתאם לחזון.

מצאי בספרייה המרכזית

 • מאגרי מידע בכל תחומי הטכניון, לרבות חומרי הוראה, לימוד ומחקר שעוברים תהליכי דיגיטציה.
 • ספרי הלימוד בכל תחומי הטכניון.
 • ספרים וכתבי עת בנושאים רב תחומיים ובין תחומיים, כולל נושאים שההתעניינות בהם תתעורר בעתיד.
 • חומר טכנולוגי ומדעי בעל חשיבות מחקרית ו/או ארכיונית.
 • ספרות יפה וספרי עיון ומחקר בנושאים הומניסטיים ופופולאריים.
 • מאגר הפקדה מוסדי לכלל פרסומי הטכניון, לרבות חיבורים לתואר גבוה, דו”חות מחקר ומאמרים.
 • הארכיון ההיסטורי של הטכניון.
 • ארכיון לפרסומי הטכניון (בהוצאת הטכניון).

ספרים שלא היו בשימוש במשך חמש שנים ומעלה, יועברו מאולמות הקריאה לקומת הארכיון בבניין הספרייה, לאחר ביצוע הערכה ודילול, כמוגדר בהמשך.

מצאי בשלוחות הספרייה

 • חומרי לימוד (ספרים, תדפיסים ופרסומים אחרים).
 • חומרים בתחומי המחקר הרלוונטים לאנשי הפקולטה, בהם נעשה שימוש שוטף.

ספרים שלא היו בשימוש במשך חמש שנים ומעלה יועברו לארכיון הספרים המרכזי (בבניין הספרייה המרכזית), כמו-גם כל כתבי-העת הישנים, לאחר הערכה ודילול, כמוגדר בהמשך.

עקרונות שימוש וטיפול באוספים המודפסים

מדובר באוספים שנרכשו מתקציב הטכניון (תקציבי הספרות) והינם רכוש הטכניון, אלה הם ספרים יקרי ערך וכתבי-עת ישנים שאין עבורם גיבוי דיגיטלי. על-כן באחריות הספרייה לשמור עליהם:

 • נגישים לכל קהיליית הטכניון ומצויים תחת השגחה.
 • מושאלים דרך מערכת ניהול הספרייה (“עלמא”).
 • מאוחסנים בתנאים נאותים כמוגדר בתקינה הישראלית והבינ”ל (בקרה אקלימית, הדברה, איבוק וכו’).

מענה לריחוק האוספים מהפקולטה

 • מאמרים מתוך כתבי-העת המודפסים, נסרקים ונשלחים במייל (בכפוף לשמירה על זכויות יוצרים).
 • ספרים מוזמנים באופן עצמאי דרך אתר הספרייה או אפליקציית הספרייה ונשלחים לפקולטה (על-פי בקשה).
 • ספרים מוחזרים בכל אחת מהספריות, ללא קשר לספרייה ממנה הושאלו (לחברי סגל ומשתלמים).

הערכה, דילול ואיחסון

הטיפול באוספי הספריות יתבצע בהתאם לנוהל הטכניוני שנקבע להערכת אוספים*.
(אושר בוועדת הספרייה והנהלת הטכניון בינואר 2015). עיקרי הנוהל:

 • אוספי הספרייה מותאמים לצורכי לימוד, הוראה ומחקר במוסד. בחינת האוסף תתבצע באופן שוטף ושיטתי
 • האוספים הינם רכוש הטכניון ומחויבים בהשגחה במסגרת מבוקרת דרך מערכת הספרייה הממוחשבת
 • בסמכות ועדת הספרייה להנחות ולהגדיר את מדיניות הספרייה בכל הנושאים הרלווטים
 • באחריות הצוות המקצועי בספרייה המרכזית להגדיר את מדיניות הערכת האוספים בשלוחות הספרייה ולספק הנחיות עבודה. זאת בתיאום עם ועדת הספרייה
 • כרכים ישנים של כתבי-עת יפונו מאוספי הספרייה כאשר קיים ארכיב דיגיטאלי בטכניון (למעט חריגים)
 • ספרים וכתבי-עת שהוצאו מהספרייה בפקולטה, אך נבחרו להישמר באוסף הטכניון, יש להעבירם לאיחסון ארוך-טווח בארכיון שבספרייה המרכזית. אין להחזיק ספרים וכתבי-עת במחסני הפקולטה (הממוקמים מחוץ לשלוחת הספרייה בפקולטה)

* נוהל זה (שמספרו 15-0103( מחייב את כלל בית הטכניון (בגרסתו המקוונת באתר הטכניון)

תקציב הספרייה

 • מנהל הספרייה יגיש לוועדת תקציב הצעת רכש ספרות, לאחר אישור ועדת הספרייה הכלל-טכניונית.
 • הצעה זו תפרט את הסכומים המיועדים לכל אחת מן המטרות.
 • התקציב ייקבע על-ידי ההנהלה.
 • ניתן להעביר לתקציב הספרייה סכומים מסעיפי תקציב אחרים.
 • לא תתאפשרנה העברות מסעיפי ספרות לסעיפים אחרים (אלא באישור מפורש של המשנה הבכיר לנשיא).

החלטות רכש

מעקב רמת השימוש ובדיקת כדאיות רכש

רמת השימוש באוספים תיבחן אחת לשנה ותסייע בקבלת החלטות הרכש לשנה הבאה

איסוף צרכי הספרות

 • ראשי היחידות האקדמיות יעבירו את צרכי הספרות ביחידותיהם לוועדת הספרייה הטכניונית.
 • בקשות אלו יכללו עלויות לחומר המבוקש (ספרי לימוד, ספרים עיון למחקר, כתבי עת, מאגרי מידע ועוד).
 • ועדת הספרייה תגיש להנהלה הצעה לתקציב הספרות, בהתבסס על הבקשות שהגיעו מהיחידות.

ועדת ספרייה כלל טכניונית (להלן ועדת הספרייה)

הרכב ועדת הספרייה

 • מנהל הספרייה.
 • המשנה הבכיר לנשיא, או מי מטעמו, המכהן כיושב ראש הוועדה.
 • שלושה פרופסורים בדרגת פרופסור חבר, לכל הפחות, במשרה מלאה וקבועה, שימונו על-ידי הוועדה המרכזת באישור הסנט (קטגוריה של 2 מינויים על-ידי הוועדה המרכזת).

תקופת כהונה

 • תקופת כהונה של חבר נבחר תהיה מיום התפנות מקום בוועדה (בעקבות סיום כהונה, יציאה לשבתון וכד’) ועד תום שנתיים מיום 31 לדצמבר בשנה האקדמית בה נבחר.
 • ניתן להיבחר לשתי תקופות כהונה רציפות.
 • חבר וועדה שכהונתו נסתיימה, לא יהיה רשאי להיבחר מחדש, אלא כעבור שנה אחת לפחות מיום גמר כהונתו.

ייעוץ להנהלה

 • ועדת הספרייה תידון בכל הקשור לניהול הספרייה, על שלוחותיה בפקולטות.
 • תייעץ להנהלת הטכניון: בענייני מדיניות כללית של פיתוח הספרייה, תקציבי הרכש, מספר התקנים הדרושים.

ועדות ספרייה יחידתיות

 • בכל פקולטה ימונה אחראי ספרייה למתן יעוץ לדיקן הפקולטה בכל הנוגע לנושא הספרייה.
 • כאשר מספר פקולטות שותפות לשלוחת ספרייה אחת, יידונו ענייני שלוחה זו במשותף.
 • חילוקי דעות בין דיקנים יוכרעו על-ידי יו”ר ועדת הספרייה.

דיון כללי

ועדת הספרייה תקיים אחת לשנה דיון כללי בענייני הספריות, בהשתתפות דיקני הפקולטות (או נציגיהם).

דוחות הישיבות של ועדת הספרייה יועברו לסנט לידיעה.