מיצגי הארכיון ההיסטורי של הטכניון

book background
x

מיצגי הארכיון ההיסטורי של הטכניון

מגילת אבן הפינה לבניין המחלקה ללימודים כלליים ולמדעי החברה - 1960

המחלקה ללימודים כלליים נוסדה בשנת 1958 והיתה המחלקה ה-12 שנפתחה בטכניון.

זו היתה המחלקה הראשונה שלא לימדו בה מקצועות הנדסיים או מדעים מדוייקים. עיקרה היה בלימודי שפות זרות, מדעי החברה ונושאים הומניים שהוכרו כחיוניים להרחבת השכלתו של המהנדס המודרני. הכנסת מקצועות הומניסטיים אל תכנית הלימודים נועדה על מנת שהמהנדס הצעיר יתמצא וישפיע גם בבעיות חברתיות ומדיניות בנוסף לידיעותיו ההנדסיות-טכנולוגיות. בניין המחלקה הוקם בשנת 1960 הודות לתרומתה של ממשלת ארה”ב מהקרן המיוחדת האמריקאית לתרבות בישראל.