​נהלי הספרייה לחינוך ​למדע וטכנולוגיה​

EDU graduation
x

​נהלי הספרייה לחינוך ​למדע וטכנולוגיה​

 1. קהיליית הטכניון: חברי סגל אקדמי, סטודנטים לכל התארים, ועובדי הטכניון בעלי כרטיס סטודנט/קורא/עובד בתוקף, מותנה בהצגת כרטיס.
 2. קוראים אחרים רשאים לעיין באוסף הספרים וכתבי העת באופן עצמאי.
 3. ספרי לימוד יושאלו לסטודנטים מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בלבד.
 4. הדרכה תינתן לסטודנטים, לחברי סגל ולעובדי הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בלבד.​

בתחילת כל סמסטר כל סטודנט יעדכן בדלפק ההשאלה והיעץ את פרטיו: דוא”ל, מס’ טלפון נייד, מס’ טלפון נוסף, וכתובת מגורים.

עדכון פרטי הדוא”ל חשוב ביותר על מנת לאפשר לקורא לקבל התראות על ספרים שהוא מתבקש להחזיר, וכן על ספרים שהזמין, והגיעו.

במידה וחלים שינויים בפרטים הקיימים במערכת, יש לעדכנם בפרטים החדשים מיידית.​

יש להציג תעודת סטודנט/קורא בתוקף.
קורא רשאי לשאול ספרים על שמו בלבד.
קורא אינו רשאי להעביר ספר או כרטיס קורא לקורא אחר.

סטודנטים בתואר ראשון רשאים לשאול עד 25 ספרים.
סטודנטים בתארים מתקדמים ואנשי הסגל רשאים לשאול עד 50 ספרים.

קוראי חוץ – עד 3 ספרים.

סטודנטים במכינה – עד 5 ספרים.

משך השאלה של ספרי​​ם
​סימונים בגב הספר מסמנים את משך ההשאלה:

​ללא סימון= שבועיים

סימון צהוב = שבוע

סימון אדום = אינו ניתן להשאלה

ספרי​​ השאלת​ לילה
בספריה לחינוך למדע וטכנולוגיה לא קיימת האופציה להשאלת ספרי לילה!

כל בקשה מיוחדת החורגת מן הנהלים הנ”ל תובא לספרנית, והיא תפעל לפי שיקול דעתה, כל מקרה לגופו.​​

מערכת הספרייה מאריכה באופן אוטומטי את תקופת ההשאלה לספר מושאל, בתנאי שלא בוצעו הזמנות עבור הספר המדובר. במהלך הלילה יוארכו הספרים שאין עליהם הזמנות.
ההארכה האוטומטית אינה פעילה עבור סטודנטים שיש/היו להם איחורים, וכן סטודנטים החסומים ע”י המערכת מסיבה כזו או אחרת (למשל, לצורך עדכון פרטים).

קוראים יקבלו מכתב התראה ארבעה ימים מראש על מועד החזרת הספרים שאין אפשרות להאריכם – נא לשים לב לתאריך הנקוב במכתב. ההודעה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת בכרטיס הקורא של הסטודנט.

מידע אודות תאריכי ההחזרה של כל הספרים המושאלים נמצא בתיק הקורא שבקטלוג. כדי להיכנס לתיק הקורא, צריך להזדהות, יש להקליד פעמיים את מס’ תעודת הזהות (או מס’ תעודת זהות וסיסמא, במידה ושונתה). על מנת להיכנס לרשימת הספרים המושאלים יש להקיש על Loans (השאלות). במידה ולספר מסוים רשומה הזמנה, לא ישתנה מועד החזרתו ותופיע לידו הודעה requested.

הארכה אוטומטית של מועד החזרת ספרים מושאלים אפשרית רק בתנאי ש:

 1. כתובת הדוא”ל של הקורא מעודכנת במערכת ספריות הטכניון.
 2. לא נרשמו איחור ים בתיק הקורא.
 3. ההקורא איננו חסום.

לספר לא נרשמו הזמנות.

האחריות להחזרת ספרים ​במועד היא של הקורא בלבד!
למרות שירות ההארכה האוטומטית, הנכם מתבקשים לבדוק את תאריכי החזרת הספרים בתיק הקורא שבקטלוג הספרייה.

תלונות על אי קבלת הודעות מהספרייה לדוא”ל, על ספרים שצריך להחזיר, לא תתקבלנה.​

איחור בהחזרת ספרים יגרום להפסקת ההארכה האוטומטית של הספרים האחרים הנמצאים ברשות הקורא. קורא המאחר בהחזרת ספרים – כרטיס הקורא שלו ייחסם.

הספרייה רשאית לשלול את זכות ההשאלה מקוראים אשר מרבים לאחר בהחזרת ספרים.

מקרים חמורים ייחסמו במזכירות לימודי הסמכה באולמן, או יועברו לטיפול בית הדין המשמעתי של הטכניון.

לחסימת משתמש יש שתי סיבות עיקריות:

 1. סטודנט חדש שעוד לא עדכן את פרטי ההתקשרות שלו – הסרת החסימה מתבצעת ע”י עדכון הפרטים הרלוונטיים מול הספרייה המרכזית, כפי שמפורט בסעיף כרטיס קורא ועדכון פרטים למעלה.
 2. חסימת כרטיס קורא של סטודנט אשר לא מציית לנוהלי הספרייה (איחורים, אבידות וכו’) ניתן להסיר רק בספרייה הספציפית שחסמה אותו. כל עוד הכרטיס חסום, הקורא לא יוכל לשאול ספרים באף ספרייה בטכניון, לא רק בספרייה שחסמה אותו.

ניתן להזמין ספר בקטלוג ספריות הטכניון.

ניתן להזמין ספר לא מושאל, שעומד פנוי על המדף.

אין להזמין עותק נוסף מספר שכבר מושאל על ידי הקורא.

אין אפשרות להזמין ספר לתאריך מסוים.

אין אפשרות להזמין ספר טלפונית.

הודעה על ספר שהוזמן, והגיע, תשלח באמצעות הדוא”ל, בתנאי שהכתובת האלקטרונית מעודכנת בתיק הקורא במערכת ספריות הטכניון.

הספרייה תשמור את הספר בשביל המזמין עד 3 ימים. אם המזמין לא הופיע לאסוף את הספר במהלך שלושת הימים – ההזמנה שלו מבוטלת, והספר חוזר למדף או למזמין הבא בתור.

ניתן לעקוב אחר תאריך הגעת ספר מוזמן בתיק הקורא, בקטלוג ספריות הטכניון.​

הספרייה מציעה מרחב עבודה שקט ואינטימי המאפשרת קריאה ולמידה במקום.

בספרייה יש עמדות מחשב נייחות, עמדות למחשבים ניידים ואינטרנט אלחוטי חופשי. במידה ויש המעוניינים לראות הרצאות בווידיאו – ניתן לקבל אוזניות (כנגד תעודת זיהוי כפיקדון) מדלפק ההשאלה.

יש לשמור על השקט בזמן השהייה בספרייה!

אין להחזיר ספרים למדפים.
אין להכניס אוכל ושתייה.
אין לדבר בטלפון בספרייה.
אין להכניס תיקים לספרייה – יש להשאירם בעמדת התיקים שליד הכניסה.

הגישה לחומרים אלקטרונים מיועדת לקהיליית הטכניון בלבד. הגישה אפשרית מכל מחשב הרשאי להתח בר לרשת הטכניונית או על ידי כל משתמש בעל חשבון טכניוני (TX, T2, CAMPUS או STUFF).

החיבור לרשת הטכניונית יכול להתבצע ממחשבים הממוקמים פיזית בקמפוס הטכניוני ו/או ממחשבים הממוקמים פיזית מחוץ לקמפוס והמתחברים לרשת הטכניונית באחת משיטות ההתחברות המפורטות ב-“גישה מחוץ לקמפוס“.

במקרה של אבדן/גניבת כרטיס סטודנט/קורא יש להודיע מיד לספרייה המרכזית או לספריית הפקולטה.
עד רגע קבלת ההודעה, הספרייה אינה אחראית לנזקים שיגרמו לקורא עקב שימוש לרעה בכרטיסו.
עם מסירת ההודעה תרשם הגבלה בכרטיס הקורא, שתמנע שימוש לרעה בכרטיס האבוד.
סטודנט שכרטיסו אבד, ומעוניין לשאול ספרים, יציג תעודה מזהה בדלפק ההשאלה.

קורא המאבד ספר של הספרייה יעדכן מיידית את הספרנית!
על קורא להמשיך לחפש את הספר, אם לא נמצא יש לרכוש ספר זהה לזה שאיבד. מועד החזרת הספר יוארך על מנת לאפשר לסטודנט לחפש את הספר, וכן לא ימנע ממנו לשאול ולהאריך ספרים אחרים.

על הקורא לרכוש ספר זהה לזה שאיבד. במידה והספר אזל, ירכוש הקורא ספר באותו נושא, ובאותו ערך כספי של הספר שאיבד.

הספרייה לא מקבלת תשלום במזומן תמורת ספר שאבד. במקרים מיוחדים, יתקבל שיק.

על מנת לא לעקב את סיום ההליכים לקראת קבלת תואר, חובה על קורא שאיבד ספר לסיים את הטיפול בנושא, בהקדם.​

בספרייה אין שירותי צילום/סריקה.

הוצאת חומר לצילום או סריקה מחוץ לספרייה מותר לקהיליית הטכניון בלבד.

ניתן לצלם/לסרוק חומר של הספרייה במכונת צילום/סורק שנמצאת בסמוך לחוות המחשבים ע”י חדר 227 (חוות המחשבים) באופן הבא:

יש לגשת לדלפק ההשאלה ולציין שברצונכם להוציא חומר מהספרייה על בשביל לצלם.

 1. יש להשאיר תעודה מזהה כפיקדון על הספרים (תעודת סטודנט/תעודת זהות/רישיון נהיגה), ובנוסף הספרנית תרשום את כל החומר שברצונכם להוציא מהספרייה על מנת לצלם.
 2. לסיום התהליך יש לגשת שוב לדלפק ההשאלה, ולהזיר את החומר/ים לאחר צילום. הספרנית תעבור על רשימת החומר/ים על מנת לוודא שכל החומר/ים הוחזר/ו.
 3. במידה והכל תקין – כרטיס הזיהוי יוחזר לכם.

חשוב לציין שלפי חוק זכויות יוצרים מותר לצלם 10% מספר רגיל, ו-15% מספר לימוד בלבד – צילום כמות רבה יותר היא עבירה על החוק! עקרונות שימוש הוגן-טכניוני​.

ניתן לצלם באמצעות כרטיס צילום או כרטיס אשראי או כרטיס סטודנט שהוטען.

כרטיס צילום ניתן לרכוש בבניין אמאדו, קומה 1 במתקן המיועד לכך.

בתום הצילומים נא להקפיד לא לשכוח לקחת את הכרטיס.​

 1. סטודנט לתואר מתקדם המעוניין לשאול בעצמו ספרים מספריות אוניברסיטאיות אחרות, יחתים את המנחה שלו על טופס הפניה (ערבות להשאלת הספרים באוניברסיטאות). את הטופס הסטודנט ימסור במחלקת ההשאלה בספרייה המרכזית, ויקבל טופס הפניה מתאים לספריות המבוקשות.
 2. מרצים המעוניינים לשאול ספרים מספריות אוניברסיטאיות אחרות בעצמם, יקבלו טופס הפניה מתאים מהספרייה המרכזית, עם הצגת כרטיס מרצה.
 1. יש לגשת למחלקת חשבונות ביחידה ללימודי חוץ (טלפון – 5152), ולתת צ’ק על סך של 400 ₪. חשוב לציין שהצ’ק יופקד לאחר המסירה.
  לאחר מסירת הצ’ק יינתנו לסטודנט חשבונית, קבלה ואישור תשלום לספרייה המרכזית (יש לשמור על כל המסמכים, עד סיום ההתקשרות).
 2. יש לגשת לדלפק ההשאלה בספרייה המרכזית עם אישור התשלום הנ”ל, כדי לפתוח כרטיס קורא. לאחר פתיחת הכרטיס ועדכון הפרטים האישיים, הסטודנט יכול לשאול עד 3 ספרים מכל ספרייה בטכניון.
 3. כרטיס הקורא תקף לשנה אקדמית אחת – בסיומה יש להחזיר את כל הספרים המושאלים, ולגשת לדלפק ההשאלה בספרייה מרכזית עם הקבלה שנתקבלה בתחילת השנה ולקבל את אישורם את האישור והקבוה יש להציג במחלקת חשבונות של היחידה ללימודי חוץ, כדי לקבל את ה-400 ₪ שהופקדו בתחילת השנה.​