גלרייה בספרייה המרכזית

book background
x

גלרייה בספרייה המרכזית

תערוכות מתחלפות בגלריה של הספרייה המרכזית

יוצרים את התמונה האופטימית לשנת 2021

תערוכה זו ” יוצרים את התמונה האופטימית לשנת 2021″

מורכבת מצילומים מקוריים של עובדי הטכניון.

העובדים שלחו תמונות בהן מוצגת אופטימיות דרך עדשת המצלמה.

בזכות התמונות שנשלחו נוצרה תערוכה המציגה אופטמיות .

התערוכה מוצגת בקומת הקרקע של בניין מל”ת

ואצלנו במרכז המידע והלמידה החדש בספרייה המרכזית ע”ש אלישר.