קי​טלוג ומיון בספריות הטכניון

book background
x

קי​טלוג ומיון בספריות הטכניון

המחלקה אחראית על תיאור המידע של אוספי ספריות הטכניון בקטלוג הספריות. הקטלוג משמש כמאגר מידע של רשומות הכוללות תיאורים ביבליוגרפיים, נושאים ומידע על מיקומיהם של הפריטים בספריות הטכניון.

אנו פועלים על פי הנחיות ותקנים בינלאומיים של קיטלוג ומיון, כמקובל בספריות אקדמיות בארץ ובחו”ל. הקיטלוג נעשה לפי הנחיות RDA (בעבר AACR2) בתקן MARC כאשר המיון נעשה בשיטת UDC.

אנו מקטלגים פריטים שנרכשו עבור ספריות הטכניון, תזות, פריטים שנתרמו כמתנות, ופריטים ישנים שטרם קוטלגו כמו דו”חות מחקר. כמו כן אנו אחראים על הוספתם לקטלוג של רשומות ספרים וכתבי עת אלקטרוניים בחבילות של מוציאים לאור, שנרכשו לצמיתות או שהתקבלו לתקופת ניסיון. הקיטלוג כולל גם יצירת קובץ זהויות לאנשים ולתאגידים הקשורים בפריטים המקוטלגים.

קודים המוכנסים לרשומות הביבליוגרפיות מאפשרים לאתר פריטים לפי פורמט (מודפס, אלקטרוני…), סוג חומר (ספרים, סרטים, מפות…), ספרי לימוד, מיקום בקמפוס, פריטים חדשים, ועוד. הקודים האלה משמשים גם להפקת נתונים וסטטיסטיקות לפי הצורך.

בהתאם לנוהל הערכת אוספים אנו מוחקים רשומות של פריטים שהוצאו מאוספי הספריות, כך שתוכן הקטלוג מתעדכן תמיד במצאי הקיים במציאות.

המיון הנושאי משקף את תוכן הפריטים המקוטלגים. נושאי תוכן מוצגים כביטויים מילוליים הקשורים במספרי UDC ומנוהלים בקובץ זהויות הנושאים. מספרי ה-UDC משמשים גם כמספרי מדף. המיון נעשה עבור כל הפריטים מלבד אלה שהתקבלו לתקופת ניסיון.

על פי הצורך אנו מעדכנים את הנושאים (מוסיפים חדשים, משנים ביטויים מילוליים או מספרי מיון) או מוחקים אותם בהתאם להתפתחויות באוספי הספריות ובקובץ זהויות הנושאים עצמו.

בנוסף אנו מכינים את הפריטים של הספרייה המרכזית למידוף, מה שכולל החתמות, מדבקות מספרי מדף, וכריכות ספרים לפי הצורך.

הקיטלוג נעשה לפי כללים מוסכמים מראש על פיהם נוהגים בספריות רבות בארץ ובעולם.

בקיץ 2014 הוכנסו כללי קיטלוג חדשים ומעודכנים (RDA – Resource Description & Access) אשר מבוססים על קונספט חדש אשר ישנה את האופן בו מידע מוצג לקהל.

המידע אודות חומרים ספרייתיים (ספרים, דיסקים, מפות ועוד) ינוהל בצורה הירארכית כשהיצירה המקורית בראש ותחתיה התוצרים שלה (למשל מהדורות שונות של היצירה המקורית) עד לרמת הפריט/העותק. בין כל תוצרי ההיררכיות יבואו לידי ביטוי הקשרים (relationships) של הנפשות הפועלות (אנשים, משפחות וגופים/תאגידים) ושל הנושאים (מושגים, אובייקטים, אירועים ומקומות) הרלוונטיים לחומר המקוטלג, ובכך בעצם ייווצר מאגר מידע ולא רק רשימת מצאי.​

חלק מהקיטלוג כולל הוספת נושאים לפריטים המקוטלגים.הנושאים מציינים במה/במי הפריט עוסק, בניגוד למי חיבר או מי הוציא לאור את הפריט, וניתן למצוא פריטים בקטלוג באמצעותם (חיפוש לפי נושא). המונח המקצועי באנגלית הוא classification, ובעברית “מיון”.
בספרייה המרכזית ישנו צוות מיון אשר ממיין את הספרים (ושאר הפריטים) לפי שיטת המיון UDC (Universal Decimal Classification) המבוססת על שיטת המיון דיואי (Dewey), אך מפורטת ומורכבת יותר ממנה.
השיטה בעיקרה מחלקת את תחומי הדעת השונים בשיטה עשרונית, לאחדות, עשרות ומאות, כאשר כל נושא מקבל מספר (אם או בלי ספרות אחרי הנקודה) ומונח מילולי לפיו ניתן לאחזר מידע בקטלוג. ה-UDC נחשב למדויק ומתאים יותר לתחומי הדעת של הטכניון משיטות אחרות, כמו למשל: שיטת המפתוח (indexing system) של ספריית הקונגרס בארה”ב, אשר בה משתמשים רוב הספריות האקדמיות בארץ.​