תחום איכות ותכנון

book background
x

תחום איכות ותכנון

מחלקת רכש ספרות מדעית ותקציבי ספרות

חדש באוסף ושדרוג הסכמים

 • Pitchbook – מאגר המסייע בביצוע סקרי שוק, זיהוי הזדמנויות, חברות ומענקי מחקר.
 • Biorender – מאגר ליצירת איורים ותרשימים מקצועיים בתחומי הביולוגיה והרפואה.
 • שדרוג הסכם תלת שנתי עם אלסוויר, בעלות מופחתת, לרכישת ספרים אלקטרוניים – במהלך השנה נפתחת גישה כמעט לכל סוגי הספרים האלקטרוניים ובסוף שנה נקבע אילו ספרים ירכשו לצמיתות על בסיס שימוש ובקשות.
 • שירות חדש – ספרים דיגיטליים בספרות יפה – אתר עברית. פתוח לכלל קהיליית הטכניון
 • שדרוג מאגר JOVE – כל החלקים והתחומים נגישים
 • מינוי למאגרי המידע של מכון סאלד
 • מינוי לאתר “למדא לאקדמיה” – ספרי האו”פ

ניתוח נתוני שימוש

 • תהליך בחינת נתוני שימוש מסתיים לקראת סוף אזרחית.
 • מרבית הספקים שדרגו ל counter 5 מקל על תהליך קליטת הנתונים. עדיין נדרשת עבודת בחינת נתונים.
 • ממשיכים לחקור הפקת דוחות באמצעות אנליטיקס של עלמא לניתוח עלויות שימוש.

תקציבי ספרות

 • בקשת התקציב לשנת 2021 אושרה כמעט במלואה. ישנו גידול של כ-2% בכל שנה בתקציב רכש הספרות.
 • כ- 77% מתקציב הרכש הינו בגין הסכמי קונסורציום ויתר רכישות עצמאיות.
 • 98% מהתקציב מיועד לרכש משאבים אלקטרוניים והיתר לספרים וכתבי עת פיזיים.

תהליכים נוספים

 • התקבל כרטיס אשראי חדש ייחודי לרכישות ספרים עבור תקציבי מחקר במימון הקרן הלאומית למדעים.

מחלקת בינה עסקית

בתחילת שנת הלימודים 2020-2021 הוקמה מחלקת בינה עסקית תחת תחום תכנון ואיכות.

מטרת המחלקה לאסוף את כל הנתונים המחלקתיים השוטפים ולהציגם באופן שוטף וויזואלי באמצעות תוכנת PowerBi.

דוחות שוטפים:

 1. פעילות מחלקת מידע והדרכה – דוח הכולל נתונים ממערכת LISA, מערכת פניות 5600, משובים על הדרכות.
 2. פעילות מחלקת השאלה – אחת לשבוע מתעדכני נתוני השאלות. הדוחות משלבים דוחות אינפורמטיביים ודוחות ניהוליים.
 3. פעילות מחלקת השאלה בינספרייתית
 4. ניתוח נתוני הב”ס ארציים.
 5. ניתוח פעילות פורטל ספריות הטכניון. מעקב אחר דפים והשימוש בהם, זיהוי דפים לא תקינים ולינקים שבורים.
 6. תקציבים אופרטיביים
 7. דוחות טיוב פרופילים חוקרים – מערכת PURE – המשמשים כמעקב אחר התקדמות פעולות הטיוב של מידעני הטכניון.

פרויקטים:

 1. ניתוח שימוש בתוכנת OVERLEAF
 2. דירוג שנחאי לחוקרי הטכניון
 3. סקר צרכי סטודנטים 2021
 4. ניתוח שאלון לסטודנטים ובוגרי תארים מתקדמים
 5. פעילות חברתית – ניחוש מספר סוכריות בצנצנת

סיכום שנה:

שנה ראשונה בפעילות מחלקת BI. הדוחות שהופקו משמשים בתהליכי עבודה שוטפים וזהו המדד הטוב ביותר לאפקטיביות של המחלקה ולצורך בניתוח נתונים לצורך קבלת החלטות.

במהלך השנה וכן בעתיד יינתן דגש לשיפור הדוחות ולתהליכים אוטומטיים.

מטרת על ליצור מאגר נתונים הכולל את כלל פעילות הספרייה על כל היבטיה, ליצר קשרים, ולבנות מודולים לחיזוי במידה ומתאפשר.