​​​תוכנות במחשבי הספרייה המרכזית​

book background
x

​​​תוכנות במחשבי הספרייה המרכזית​

תוכנות

Eclipse IDE for CPP Developers – 2020-12
Eclipse IDE for Java Developers – 2020-12
Eclipse IDE for PHP Developers – 2020-12
Git Bash
MATLAB R2020b
Mendeley Desktop
Notepad++
PyCharm Community Edition 2020.3.3 x64
Visual Studio Code
WinSCP
VMware Horizon Client
PuTTY
Office Pack

 עמדות למידה נגישות

בקומות 5 ו- 6 ישנן עמדות למידה נגישות (עדיפות בשימוש לאנשים עם מוגבלויות). בקומה 5 העמדה ממוקמת מול דלפק מחלקת מידע והדרכה וכוללת את תוכנת ההקראה NVDA. בקומה 6 העמדה כוללת שולחן מתכוונן, כיסא נגיש ותוכנת הקראה NVDA וומוקמת בחדר הלימוד בקבוצות הקיצוני ממזרח.

NVDA היא תוכנת הקראה מסוג קורא מסך.

התוכנה מאפשרת לקבל תיאור קולי או בברייל לגבי המידע המצוי על צג המחשב.

התוכנה בעלת מנוע דיבור בעברית ואנגלית ונתמכת על ידי “המרכז לעיוור” ובשיתוף הביטוח הלאומי.

ניתן לשאול אוזניות לשימוש בתוכנה במחלקת ההשאלה הממוקמת בקומת הכניסה.

מידע נוסף אודות התוכנה.