מהם המדדים המופיעים במערכת CRIS ומהי משמעותם

מהם המדדים המופיעים במערכת CRIS ומהי משמעותם?

מערכת CRIS (Current Research Information System) מספקת מטריקות מדעיות ברמת המחקר, החוקר וכתב העת.
מהם אותם מדדים ומהי משמעותם?

המדדים הביבליומטריים (כמו ציטוטים, H-Index, Journal Impact Factor) המוצגים ב-CRIS הגיעו ממאגרי מידע אמינים ומבוקרים Scopus ו-JCR. מאגרים אלה מבוססים על פרסומים שיש להם ציטוטים מכתבי עת שפיטים בלבד. 

מהם מדדים ביבליומטריים?
המדדים הביבליומטריים, שנועדו למדידת הפרודוקטיביות וכיווני המחקר, מעוררים בשנים האחרונות עניין רב בקרב חוקרים. מדדים אלו משמשים את אנשי האקדמיה למדידת תפוקות המחקר, עוזרים לחוקרים לבחור מקור איכותי לפרסום המחקר, מסייעים למצוא חוקרים מובילים בתחום ועוד.

המטריקות שמוצגות במערכת הן המטריקות הנפוצות ביותר:

  • הערכת מחקרים מבוססת על כמות הציטוטים.
  • מדד H-Index הוא מדד ברמת החוקר שמטרתו למדוד תפוקה והשפעה של פרסומי חוקרים.
  • מתוך מאגר JCR. מדד כמותי המייצג את מספר הציטוטים הממוצע של פרסומים בתקופה מסוימת. המדד מאפשר להשוות בין כתבי עת שונים באותה הקטגוריה (דיסציפלינה).
  • מתוך Scopus. מדד ההשפעה של כל מאמר בכתב העת, בדגש על נושא המחקר. הוא מנרמל את כמויות הציטוטים לפי סך הציטוטים בתחומו של כתב-העת.
  • מתוך Scopus. מדד המשקף את יוקרת כתבי העת. חישוב הדרוג נעשה בטווח ארבע שנים.
  • מתוך מאגר Scopus. מדד שבוחן השפעה של כתב-עת.

מטריקות אלטרנטיביות:

בנוסף למדדים הביבליומטריים המסורתיים קיימות גם מטריקות אלטרנטיביות מבוססות נתונים שהגיעו מהמדיה החברתית כגון: בלוגים, פוסטים וכדומה. המטריקות האלטרנטיביות לא מחליפות את המדדים אלא משלימות למדדי הציטוטים המסורתיים.

למידע נוסף:

רוצים לדעת עוד?

מאי 2022 / גיליון 8 / כתיבה, עיצוב ועריכה: צוות מידע והדרכה, הספרייה המרכזית ע”ש אלישר