פרסום בגישה פתוחה

פרסום בגישה פתוחה - מידע וסיוע

הצורך לפרסם בגישה פתוחה עולה עם השנים שכן הוא מהווה חלק מהדרישות לקבלת מענקי מחקר.
שיקולי העלות אל מול הצורך הברור לחתור למצוינות בקרב חוקרי הטכניון הביאו את הספרייה להציע מגוון שירותים הקשורים לפרסום בגישה פתוחה.

פרסום בגישה פתוחה

בפרסום בגישה פתוחה תוצרי המחקר נגישים לציבור באופן מלא להורדה וללא עלות וזאת לעומת הגישה הקלאסית, שמחייבת מינוי לצרכי גישה. ניתן לפרסם בגישה פתוחה דרך המסלול הירוק באתרי הפקדה שונים או דרך מסלול הזהב, בכתבי עת שמוקדשים לכך באופן מלא או חלקי. 

הצורך לפרסם בגישה פתוחה עולה עם השנים שכן הוא מהווה חלק מהדרישות לקבלת מענקי מחקר (כגון: הקרן האירופאית) ויש שטוענים כי הוא משפר משמעותית את כמות הציטוטים בשל זמינות משופרת של תוצרי המחקר לכל המעוניין. שיקולי העלות אל מול הצורך הברור לחתור למצוינות בקרב חוקרי הטכניון הביאו את הספרייה להציע מגוון שירותים הקשורים לפרסום בגישה פתוחה.

במה הספרייה יכולה לסייע? 

  • סיוע בבחירת כתב עת ראוי לפרסום בגישה פתוחה (לרבות הימנעות מפרסום בכתבי עת “טורפים”). 
  • המלצות על אתרי הפקדה (Zenodo) שבהם ניתן להעלות את תוצרי המחקר, לרבות קבצי נתונים. 
  • לגבי עמידה בתנאי מימון פרסום מאמרים על ידי הקרן האירופאית. 
  • ענייני זכויות יוצרים בפרסום בגישה פתוחה. 
  • הנחות שמגיעות לחוקרים בטכניון בפרסום בגישה פתוחה דרך מו”לים שונים. 

כל הסעיפים לעיל ועוד מפורטים בדף המידע שיצרנו עבורכם.

נובמבר 2021 / גיליון 7 / כתיבה, עיצוב ועריכה: צוות מידע והדרכה, הספרייה המרכזית ע”ש אלישר