מותר ואסור בפרסום התזה באתרים חיצוניים

לגזור ולשמור

מה מותר ומה אסור בפרסום התזה שלכם באתרים חיצוניים לטכניון?

התיזה שהנכם כותבים בתואר המתקדם הינה אחד מהחיבורים המשמעותיים ביותר במהלך חייכם. היא אומנם נכתבה על ידכם, אתם חתומים עליה ומחזיקים בזכויות היוצרים שלה. אך לעומת חיבורים אחרים, התזה נכתבה בזמן היותכם סטודנטים בטכניון ועל כן זכויות היוצרים שייכות גם לטכניון עצמו.

לכן, לאחר סיום לימודיכם ועזיבתכם את הטכניון, תוכלו לפרסם את התיזה שלכם בהתאם לתקנות האקדמיות החלות בטכניון. מתן גישה לתזה מחוץ לקמפוס מותנית בקבלת הסכמת המנחה אשר ליווה את התיזה. קודם להעלאה לאתרים, יש לפנות לקבלת הסכמת המנחה אשר ליווה את התיזה בכתב.

אז גזרו ושמרו לתקופה שלאחר סיום לימודיכם בטכניון. להלן הדרישות הטכניוניות:

  • אין לפרסם מחוץ לטכניון כלל תזות שהינן מעוכבות פרסום. 
  • במידה והתקבל אישור מהמנחה, יש להעלות את מסמכי התיזה תחת התנאים הבאים:
  • יש להעלות את התיזה לאתרים חיצוניים ללא דף מקדים ולוגו הטכניון וללא כל אזכור של שם הטכניון בגרסה המופקדת.
  • אפשר לציין את שמות המנחים אך לא את שיוכם ליחידות האקדמיות שלהם ולא את שיוכם לטכניון. 
  • יש להסיר את המשפט האומר שהתזה היא חיבור לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר. 
  • יש להסיר את המשפט האומר שהתזה הוגשה לסנט הטכניון.
  • יש להסיר משפטים המציינים באיזו מסגרת נעשתה העבודה. 
  • יש להסיר משפטי תודה עבור עזרה מהטכניון במימון המחקר. 

לקריאת התנאים במלואם ולדוגמאות: https://library.technion.ac.il/he/thesis-deposit

רוצים לדעת עוד?

2023 / גיליון מס’ 9 / כתיבה, עיצוב ועריכה: צוות מידע והדרכה, הספרייה המרכזית ע”ש אלישר