מדד חדש במאגר JCR

מדד חדש במאגר JCR

שיטות הציטוט של דיסציפלינות מדע שונות מאוד זו מזו, ולכן עד היום לא ניתן היה להשוות בין כתבי עת שלא מאותו תחום מדע. בעדכון של JCR לשנת 2021 פעלו לשנות את המצב.

מד IF (Impact Factor) הוא ממוצע חשבוני של מספר הציטוטים חלקי מספר הפרסומים של כתב עת לאורך תקופה של שנתיים. שיטות הציטוט של דיסציפלינות מדע שונות מאוד זו מזו, ולכן עד היום לא ניתן היה להשוות בין כתבי עת שלא מאותו תחום מדע. בעדכון של JCR לשנת 2021 פעלו לשנות את המצב.

בנוסף ל- IF יוצג מד נוסף בדף כתבי העת המוערכים והוא ה- Journal Citation Indicator. מד זה מנרמל את ערך ה- IF בערכים שונים (כגון: מגמות כמות ציטוטים, כמות פרסומים ועוד), כך שבאמצעותו ניתן להשוות בין כתבי עת שאינם מאותו תחום.   

ציטוטים משמשים כמדד התקף והמיידי ביותר למידת ההשפעה והערך של מחקרים ומאמרים, מכיוון שהם משקפים את שיקול דעתם של החוקרים עצמם כאשר הם מכירים בערכו של מחקר או מאמר חשוב שתרם משמעותית לתחום המחקרי.  בהתייחסות למספר הציטוטים יש להתחשב כמובן גם בהקשרים נוספים שקובעים את ההשפעה. למשל, באיזה סוג מאמר מדובר, מהי שנת הפרסום ומהו התחום שבו אותו מאמר התפרסם. 

המדד החדש מבית JCR נוצר בשאיפה לפתור את אותה מורכבות, על ידי התבססות על השוואות בין כתבי עת מדיסציפלינה מסוימת ועל פי מאפיינים שייחודיים לאותה דיסציפלינה ומספר הפרסומים המתאים לה. הערך שמתקבל יספק מידע שיוסיף על המטריקות הקיימות ויאפשר השוואה הוגנת ונכונה יותר של מספר ציטוטים יחסי לאותה התמחות. זהו מדד שמצטרף למדדים הקיימים ומשלים אותם על מנת לספק תמונת מצב שלמה וכוללת.

ב- Journal Citation Indicator החישוב מתבצע לתקופה של שלוש שנים (לעומת ממוצע של שנתיים ב- IF), שמאפשר למדד החדש להיות עדכני ככל שניתן, ובנוסף, מאפשר לפרסומים לצבור ציטוטים נוספים. המדד מתחשב בכלל הציטוטים מרגע שהמאמר פורסם ועד לסוף השנה הנוכחית.  

הבדלים נוספים בטבלה מתוך JCR: 

Journal Citation Indicator Journal Impact Factor Feature
Y
N
All Web of Science Core Collection journals
Y
N
Field-normalized citation metric
Y
Y
Fixed dataset
Y
Y
Counts citations from the entire Core Collection
N
Y
Counts citations from the current year only
Y
Y
Includes Early Access (EA) content from 2020 onward
N
Y
Includes unlinked citations
N
N
Fractional counting

נובמבר 2021 / גיליון 7 / כתיבה, עיצוב ועריכה: צוות מידע והדרכה, הספרייה המרכזית ע”ש אלישר