Zenodo קהילה טכניונית

1. פרסום בכתבי-עת בגישה פתוחה 

המאמרים ניתנים לקריאה חופשית על ידי הציבור ללא כל הגבלה וזאת לאחר תשלום דמי הפרסום על ידי המחבר למו”ל. על החוקרים שזוכים למענק האיחוד האירופי לשריין כספים בעת בניית התקציב. אם מדובר במענקים שהתקבלו, יש לשלם עבור הפרסום מתקציבים אחרים.

2. הפקדת מאמר שפורסם בכתב עת במאגר פתוח (REPOSITORY)

מאמר שפורסם בכתב עת בגישה המסורתית ה”סגורה” יש לעמוד בתנאי המו”ל בעת ההפקדה עקב העברת זכויות היוצרים למו”ל. לכל מו”ל דרישות משלו (את המידע לגבי הדרישות ניתן למצוא באתר המו”ל). לעתים קיימת הרשאה לפרסום גרסה מוקדמת, או הרשאה לפרסום לאחר תקופת אמברגו.

3. הפקדת תוצרי מחקר (שאינם מופיעים בצורה של מאמר בכתב-עת) במאגר פתוח

ייתכן מצב של היווצרות מגבלות על פרסום החומר בכתבי עת בעתיד. כתבי העת עלולים לטעון שהתוצרים שפורסמו אינם חדשים ועל כן אינם ראויים לפרסום. כיום, ניתן להפקיד פרסומים במאגרים כמו ZENODO, arXiv או בכל מאגר רלוונטי פתוח אחר.

אנו שמחים לעדכן כי במאגר ZENODO נפתחה קהילה ייעודית לחוקרי הטכניון.

ניתן להעלות לקהילה את חומרי המחקר לרבות דאטה מחקרי, בהתאם לתנאי המענק ולהסכמי המו”ל. מידע נוסף על פרסום בגישה פתוחה והסבר כיצד להעלות את הפרסומים למאגר ZENODO ניתן למצוא בפורטל ספריות הטכניון.

צוות מידע והדרכה בספרייה המרכזית, לשירותך. לכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון 2513 / 073-378-2520; בדוא”ל reflib@technion.ac.il  או דרך מוקד התמיכה (Helpdesk).

רוצים לדעת עוד?

אפריל 2021 / גיליון 6 / כתיבה, עיצוב ועריכה: צוות מידע והדרכה (ליאור פורת, אלה בוגילו, קארן דברן) – הספרייה המרכזית ע”ש אלישר