Biboxx כלי ליצירת קורות חיים דינמיים להטמעה באתר

Biboxx כלי ליצירת קורות חיים דינמיים באתר האישי

כלי חדש שפותח בספרייה המרכזית המיועד לחוקרים בעלי אתרי אינטרנט אישיים ומסייע בעדכון אוטומטי של קורות החיים

הרשו לנו להציג בפניכם את מערכת Biboxx – תוסף שפותח ע”י צוות המהנדסים בספרייה, שיחבר בין הפרסומים ב CRIS לבין האתר האישי שלכם.

מכיוון שמערכת CRIS מציגה פרסומים שנקצרים באופן אוטומטי ממאגרי מידע בינלאומיים ומוכרים, ניתן למעשה להסתמך על אוטומציה כמעט בכל השלבים. אם בכל זאת נדרש טיוב ידני של הנתונים, ניתן לפנות למידעני הספריות בנושא CRIS ולבקש עדכון פרופיל בהתאם לקורות החיים.

רוצים לדעת עוד?

2023 / גיליון מס’ 9 / כתיבה, עיצוב ועריכה: צוות מידע והדרכה, הספרייה המרכזית ע”ש אלישר