​השאלה בין ספרייתית​

חברי סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים זכאים להזמין מאמרים וספרים מספריות אחרות בארץ או מחו"ל.

לביצוע ההזמנה יש למלא את הטופס האלקטרוני note picture

information iconלפרטים נוספים אפשר לפנות אלינו במייל או לעיין בדף מידע​.