כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​צוות עובדי ספריית רפואה​​​​​​

​​​
  
  
  
  
ליאורה מעודהממונה על הספריה04-8295203leoram@technion.ac.il
ג'ואן דוד-חיוןאחראית רכש וקיטלוג04-8295336dhjoanne@technion.ac.il
שרה דיכטרמידענית - ביבליומטריה 04-8295350dichter@technion.ac.il
טניה קליגרמןמידענית04-8295351tanyak@technion.ac.il
חדוה רזיאלימזכירת הספריה ואחראית מחלקת השאלה בינספרייתית04-8295353medill@technion.ac.il
טל קמינסקי-רוזנברגמידענית04-8295351tal.kaminski@technion.ac.il
  
  
  
ליאורה מעודהממונה על הספריה04-8295203
ג'ואן דוד-חיוןאחראית רכש וקיטלוג04-8295336
שרה דיכטרמידענית - ביבליומטריה 04-8295350
טניה קליגרמןמידענית04-8295351
חדוה רזיאלימזכירת הספריה ואחראית מחלקת השאלה בינספרייתית04-8295353
טל קמינסקי-רוזנברגמידענית04-8295351
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר