כניסה

מידעון הספרייה

  
  
תיאור
  
  
  
  
  
מידעון מס' 13 פברואר-מרץ 2020https://library.technion.ac.il/he/med/PublishingImages/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94.jpg
קורונה וסקירות שיטתיות
https://bit.ly/2QxMVyZכרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון מס' 12 ינואר 2020https://library.technion.ac.il/he/med/PublishingImages/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94.jpg
מאגר Meta ומטא-תזאורוס
https://library.technion.ac.il/he/med/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2012%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202020.pdfכרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון מס' 11 נובמבר-דצמבר 2019https://library.technion.ac.il/he/med/PublishingImages/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94.jpg
פלטפורמה לחיפושים מורכבים וניהול מסדי נתונים
http://bit.ly/358NRhIכרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון מס' 10 אוקטובר 2019https://library.technion.ac.il/he/med/PublishingImages/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94.jpg
חיפוש PICO ופוסטר משודרג
חיפוש PICO ופוסטר משודרג כרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון מס' 9 אוגוסט-ספטמבר 2019https://library.technion.ac.il/he/med/PublishingImages/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94.jpg
בית האלוהים בן 40 ופאבמד הופך לויזואלי
בית האלוהים בן 40 ופאבמד הופך לויזואליכרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון מס' 8 יולי 2019https://library.technion.ac.il/he/med/PublishingImages/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94.jpg
בינה מלאכותית ותוסף לאיתור טקסט מלא
https://library.technion.ac.il/he/med/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%208%20%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%202019.pdfכרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון מס' 7 יוני 2019https://library.technion.ac.il/he/med/PublishingImages/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94.jpg
עדכונים ב - Mendeley ומאגר Preprint חדש לרפואה
https://library.technion.ac.il/he/med/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%207%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%202019.pdfכרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון  מס' 6 מאי 2019https://technionmail-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/leoram_technion_ac_il/ESBIIaAF_vpCsCtaa4CNQUIBkEB3J2lIRTaiRXxxGC9f6A?e=Oz08L5
מבריאות הציבור עד בינה מלאכותית
מידעון ספריית רפואה מס' 6כרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון מס' 5 אפריל 2019https://technionmail-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/medill_technion_ac_il/Documents/pattern-2533144_1280.jpg?csf=1&e=fywfDa
על כתבי עת טורפים ותוצאות חיפוש ויזואליות
https://library.technion.ac.il/he/med/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%205%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C%202019.pdfכרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון מס' 4 מרץ 2019https://technionmail-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/tal_kaminski_technion_ac_il/Documents/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94.jpg?csf=1&e=m6xQoO
על סקירות שיטתיות ומדע בממשל
https://tinyurl.com/y6o643kaכרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון מס' 3 פברואר 2019https://technionmail-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/tal_kaminski_technion_ac_il/Documents/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94.jpg?csf=1&e=Ug44ae
מההיסטוריה של הרפואה עד מפות המידע
https://tinyurl.com/yxzn5fmmכרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון מס' 2 ינואר 2019https://technionmail-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/tal_kaminski_technion_ac_il/Documents/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94.jpg?csf=1&e=Ug44ae
תרופות בהנקה ועדכוני MeSH לשנת 2019
https://technionmail-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tal_kaminski_technion_ac_il/Ef-w6ZhYVL5Mh9TIp5qcpJEBinJwUwxlrdIGCbkN-YOCUw?e=O1Hbc8כרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
מידעון מס' 1 דצמבר 2018https://library.technion.ac.il/he/med/PublishingImages/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94.jpg
על אמנות ורפואה וחדרי בריחה בספריה
https://technionmail-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tal_kaminski_technion_ac_il/ESn6sYDyRyBDplnNISMM4KwBlcoGO-4EAbBMf4lG5nm6xg?e=Ska1kZכרטיסיה חדשה
מדע ועיון פופולרי
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר