כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חדש באוסף​​​ (*לפרופיל הנבחר)​​​

  
  
תיאור
  
  
  
  
  
by  Nikolaos KatopodesBook cover of:Free-surface flow: computational methods
Free-surface flow: computational methods
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by Dr.  Adrian BiranBook cover of Geometry for naval architects
Geometry for naval architects
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  I. M. Mahbubul Book cover of : Preparation, characterization, properties and application of nanofluid
Preparation, characterization, properties and application of nanofluid
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Stephen P. Boyd Book cover of Introduction to applied linear algebra : vectors, matrices, and least squares
Introduction to applied linear algebra : vectors, matrices, and least squares
Link to book's catalogue recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
  by  Prof. Yakov Ben-HaimBook cover of The dilemmas of Wonderland
The dilemmas of Wonderland: decisions in the age of innovation
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Edited by:  Mohammad JawaidBook cover of Synthesis and tribological applications of hybrid materials
Synthesis and tribological applications of hybrid materials
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
 by Mohammed F. DaqaqBook cover of Dynamics of particles and rigid bodies : a self-learning approach
Dynamics of particles and rigid bodies : a self-learning approach
Go to book's catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by Hee-Young KimBook cover of Ni-free Ti-based shape memory alloys
Ni-free Ti-based shape memory alloys
Link to book library catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Saad B. H. FaridBook cover of Bioceramics : for materials science and engineering
Bioceramics : for materials science and engineering
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Karan Kumar PradhanBook cover of Computational structural mechanics
Computational structural mechanics
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
edited by Ganesh BalasubramanianBook cover of Advances in Nanomaterials Fundamentals, Properties and Applications
Advances in nanomaterials fundamentals, properties and applications
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
edited by Richard PembertonBook cover of Marine Composites : Design and Performance
Marine composites : design and performance
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Stephen LynchBook cover of Dynamical Systems with Applications using Python
Dynamical Systems with Applications using Python
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by Yong ZhaoBook cover of Computational fluid-structure internation
Computational fluid-structure internation
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
edited by Vitaliy V. KhutoryanskiyBook cover of Temperature-Responsive Polymers
Temperature-responsive polymers
Link to book library catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
 by  İbrahim Dinçer Book cover of Heat storage: a unique solution for energy systems
Heat storage: a unique solution for energy systems
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Carinna ParramanBook cover of 2.5D printing
2.5D printing: bridging the gap between 2D and 3D applications
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
edited by:  Dongfei  Liu Book cover of Microfluidics for pharmaceutical applications
Microfluidics for pharmaceutical applications
to book's catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Francesco AmatoBook cover of: Finite‐time stability: an input‐output approach
Finite‐time stability: an input‐output approach
to book's library catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by Raymond TongBook cover of Wearable technology in medicine and health care
Wearable technology in medicine and health care
to book's library catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
edited by  Yuri L. LyubchenkoBook cover of Novel Nanoscale Hybrid Materials
Nanoscale imaging methods and protocols
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by Atila Ertas ‪Book cover of Transdisciplinary engineering design process
Transdisciplinary engineering design process
to book's library catalogue recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
edited by  Roberto  ColomboBook cover of Rehabilitation robotics : technology and application
Rehabilitation robotics : technology and application
Link to book library catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
edited by  Pablo  DiezBook cover of Smart wheelchairs and brain-computer interfaces
Smart wheelchairs and brain-computer interfaces
to book's catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
 by Paul Breeze Book cover of Power system energy storage technologies
Power system energy storage technologies
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Douglas A. MacgregorBook cover of Transformation under fire
Transformation under fire
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Craig L.  Symondsbook cover of The U.S. Navy : a concise history
The U.S. Navy : a concise history
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
גיורא אילנדbook cover of לא נרדם בלילות : אוטוביוגרפיה
לא נרדם בלילות : אוטוביוגרפיה
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
 by Charles D. Freilich Book cover of Israeli national security
Israeli national security
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Jeannie L. Johnson ‪Book cover of The Marines, counterinsurgency, and strategic culture
The Marines, counterinsurgency, and strategic culture
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון

 סינון לפי

אוספים
פורמט

 (מוסתרת) ProfileFilter

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר