​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מקורות מידע לחיפוש פטנטי​​ם*

מאגרי מידע במנוי הטכניון, המאפשרים חיפוש פטנטים​:​​

PatBase Express​ [כיסוי: מידע מ +100 רשויות פטנטים בעולם]

Scifinder​ [כיסוי: מידע מ 31 רשויות פטנטים בעולם]

- ​​​SCO​PUS​ ​[כיסוי: JPO,IPO.GOV.UK​​​​​,WIPO,EPO,USPTO]​​

Lexis Nexis Academic​ [כיסוי:USPTO]

מקורות מידע חופשיים:

​​מאגרי רשויות פטנטים ארציים ועולמיים

​- (US Patent and Trademark Office​​ (USPTO​​

-  (Espacenet (European Patent Office ​

- (World Intellectual Property Organization (WIPO

​- משרד הפטנטים הישראליים 

מנועי חיפוש חופשיים לחיפוש פטנטים​

Google Patent Search [כיסוי: מידע מ +100 רשויות פטנטים בעולם]

- ​​FreePatentsOnline [כיסוי: JPO​​,WIPO,EPO,USPTO]​​


​*חיפוש עצמאי, חד פעמי, בעיקר במקורות החיפוש החופשיים, יכול לסייע לבחינה ראשונית של המצב הקיים, אך אינו מכסה את כל הפטנטים שהוגשו בעולם.​ יש לבצע חיפושים תקופתיים, או להירשם לשירות RSS / Alert.

*בכל מקרה, חיפוש עצמאי אינו מחליף חיפוש מקצועי של שירות לחיפוש פטנטים.


חזרה​​​​