השאלה בין-ספרייתית ואספקת פרסומים

החל מנובמבר 2018 ולמשך שנה יתוקצב פיילוט השאלה בין-ספרייתית ללא תשלום בין האוניברסיטאות בישראל.

סטודנטים, חברי סגל וסגל מנהלי מהטכניון רשאים להזמין ספרים, מאמרים, תזות ודוחות מספריות בארץ

ובעולם בחינם.

השירות ניתן לצרכי מחקר, הוראה ולימוד בלבד. 

בכל שאלה ניתן לפנות לצוות השאלה בין-ספרייתית – אולגה וסימונה בטלפון 04-8292509 או בדוא"ל: cenill@technion.ac.il

בפקולטה לרפואה ניתן לפנות לחדוה: medill@technion.ac.il, 04-8295353

טרם השימוש בשירות מומלץ מאוד לפנות למידעני הפקולטות ו/או למחלקת מידע והדרכה בספרייה המרכזית שיכולים לסייע באיתור הפריטים המבוקשים.

הפריטים ימתינו למזמין בספרייה בה הוא ביקש לקבל את החומר (מתקבלת הודעה בדוא"ל).

המאמרים יישלחו למזמין בפורמט PDF בדרך כלל תוך 24 שעות.

ניתן לבטל הזמנה אם הספרייה הרלוונטית לא התחילה בתהליך ביצוע הזמנה.

מקור סכום
מכללות ובתי חולים25-35 ₪
מקורות בחו"להחל מ-20 דולר

לטופס הזמנה להשאלה בין-ספרייתית

חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007, חל על צילומים, סריקות והעתקים אחרים של חומר מוגן בזכויות יוצרים.

ספריות הטכניון יספקו העתקים בדפוס או בפורמט דיגיטלי של חומרים מהאוסף שלהן על פי חוק זכויות יוצרים. ייתכן שיידרש אישור בכתב מבעלי זכויות היוצרים.

בתנאים מסוימים המפורטים בחוק, ספריות הטכניון יוכלו לספק עותק של יצירה, בחלקה או במלואה, לצורך מחקר או לשימוש אישי, על פי ההנחיות לשימוש הוגן.

אם משתמש מגיש בקשה לצילום, או עושה שימוש בצילום, מעבר ל"שימוש הוגן", הרי שהמשתמש יהיה אחראי להפרת זכויות יוצרים.

ספריות הטכניון שומרות לעצמן את הזכות לסרב לבקשה אם לפי שיקול דעתן, מילוי הבקשה יהיה כרוך בהפרת חוק זכות יוצרים או הסכמים אחרים עליהם חתום הטכניון.